en hand håller en mobiltelefon. Man kan läsa ett sms med texten "Trollhättans Stad genomför nu en trygghetsundersökning." I sms:et finns en länk för att delta i undersökningen. Den ska starta med "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en bokstavskombination som är unik för varje mottagare.

Trygghetsundersökning 2024

Den 4 mars får 13 000 slumpvis utvalda trollhättebor en chans att tycka till om trygghet och säkerhet i sin stad. Genom en stor enkätundersökning vill nu Trollhättans Stad få kunskap om var invånarna i Trollhättan känner sig trygga och otrygga. Resultaten kommer att ligga till grund för framtida satsningar på ökad trygghet och säkerhet i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är en unik chans för trollhätteborna att själva berätta och beskriva hur de upplever trygghet och otrygghet i sin bostad, och i sina kvarter på dagar och kvällar, säger Victoria Björkenstam, brottsförebyggande strateg på Trollhättans Stad och ansvarig för undersökningen.

Under vecka 10-11 kommer 13 000 slumpmässigt utvalda personer att få ett SMS med en länk till en enkät, där deras åsikter och upplevelser kommer att utgöra grundstommen för stadens framtida trygghetsstrategier. Det är med andra ord en unik möjlighet för trollhätteborna att aktivt påverka och forma stadens trygghetsskapande arbete.

-Vi hoppas kunna Identifiera områden och platser där otrygghet är mest påtaglig för att kunna vidta målinriktade åtgärder just där, men vi sätter också stort värde på generell kunskap om hur man som trollhättebo upplever sin vardag utifrån ett trygghetsperspektiv, säger Victoria Björkenstam.

Varje svar räknas och varje svar bidrar till helhetsbilden. Därför försöker Trollhättans Stad sprida information om undersökningen till så många som möjligt. En oro är att många av de som valts ut misstar meddelandet som skräppost, reklam eller bedrägeriförsök och inte svarar.

-Vanligtvis när man får ett sms från en okänd avsändare ska man ju aldrig svara eller följa länkar, just på grund av risken för att bli utsatt för bedrägeriförsök. Därför satsar vi mycket resurser på att informera om att vi gör den här undersökningen och hoppas på en hög svarsfrekvens, säger Victoria Björkenstam.

Läs mer om undersökningen, och se vanliga frågor och svar här! 

Senast granskad 2024-02-26 av ANDGLE