Tre personer står utomhus på en bro vid kanalen i Trollhättan. Katarina Fredriksson (gruppledare), Linda Larsson (sjuksköterska) och Christina Svensson (arbetsterapeut) var med i ett pilotprojekt för samverkansteam i hemtjänstområdet centrala staden 2019. Hösten 2021 har de varit med och utbildat och startat upp samverkansteam inom övriga hemtjänstområden i Trollhättan.

Tryggare hemgång för patienter efter sjukhusvistelse

Trollhättans Stad har startat upp samverkansteam inom hemtjänsten. Syftet är en snabb, trygg och effektiv hemgång för personer med hemsjukvård som varit inlagda på sjukhus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

2019 startade ett pilotprojekt för samverkansteam i hemtjänstområdet centrala staden. Efter att pilotprojektet lagt grunden för arbetssätt och rutiner har nu samtliga hemtjänstområden inom Trollhättans Stad startat upp egna samverkansteam.
– Teamen består av gruppledare för hemtjänsten, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Syftet är att tillsammans planera en snabb, trygg och effektiv hemgång för patienter som har hemsjukvård av Trollhättans Stad, säger Linda Larsson, sjuksköterska.  

Tydlig kommunikation

Från det att sjukhuset bedömer patienten som utskrivningsklar har Trollhättans Stad tre dagar på sig att ta hem personen. Genom systemet SAMSA följer samverkansteamet vad som händer med personen på sjukhuset och kan på ett säkert sätt kommunicera med sjukhuset där alla berörda parter får samma information. 
– På så sätt får vi en strukturerad samlad bild runt personen, är väl förberedda och kan ta hem personen och möta dennes behov så snart det är dags att lämna sjukhuset, säger Christina Svensson, arbetsterapeut.
– Eftersom vi har olika professioner täcker vi olika infallsvinklar kring vad som behöver ordnas innan. Det minskar oron för patienten när man vet vad som gäller och allt flyter på som det ska, säger Katarina Fredriksson, gruppledare inom hemtjänsten.

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR