Anne Fagerberg och Victor Prästbacka. Anne Fagerberg och Victor Prästbacka hoppas på många svar i årets trygghetsundersökning.

Tyck till om tryggheten i Trollhättan

I dag öppnar polisen länken till trygghetsundersökningen, vilket innebär att du som bor i Trollhättan kan göra din röst hörd för att skapa en tryggare stad. - Vi vill veta vad du som bor i Trollhättan tycker är viktigt att polisen ska arbeta med under 2021. Det här är en möjlighet att göra din röst hörd, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje år tar polisen i samverkan med Trollhättans Stad och invånarna fram ett medborgarlöfte till dem som bor och verkar i Trollhättan. Där lovar polisen och kommunen att arbeta med vissa specifika frågor som invånarna tycker är viktiga för att de ska känna sig trygga.

Till grund för löftet ligger bland annat den trygghetsundersökning som nu går ut, där invånarna har möjlighet att framföra sina synpunkter.

Kunskapsbaserat arbete

Frågorna i årets undersökning skiljer sig åt från tidigare år. Forskare vid SOM-insitutet vid Göteborgs universitet har tagit fram frågorna i samarbete med polisen. Trygghetsundersökningen skickas ut till 800 slumpvis utvalda personer i Trollhättan, men enkäten går lika bra att svara på även om man inte har fått en inbjudan.

På polisens och Trollhättans Stads hemsida finns en länk till undersökningen där alla får chansen att svara.
– Det här kommer att bidra till en bättre bild av trygghetsfrågorna och hjälpa oss att utveckla det lokala arbetet. Därför vill vi uppmana alla att göra sin röst hörd i enkäten, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Undersökningen tar cirka 10 minuter att svara på.
Trygghetsundersökning

Senast granskad 2022-09-23 av REBLJU