Två personer som håller varandras händer som stöd

Trollhättans Stad inför samhällsstöd

Behöver du hjälp med att få hem livsmedel, varor från Apoteket eller andra råd och tips? Trollhättans Stad har samlat information som på olika sätt kan vara ett stöd för dig som är äldre – eller behöver hjälp. – Vi såg ett behov av att underlätta för människor att göra så bra val som möjligt, så att man inte själv ger sig ut och riskerar att bli smittad, säger hållbarhetsstrateg Peter Göthblad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mot bakgrund av den extraordinära situation som vi befinner oss i ser Peter Göthblad det som naturligt att civilsamhället och kommunen hjälps åt för att hjälpa våra äldre i samhället, att förutsättningar skapas för att göra deras tillvaro något enklare.

Därför har man skapat en informationssida om samhällsstöd på Trollhättans Stads webbplats som ska vägleda våra äldre eller de som behöver hjälp.
– Vi kan aldrig göra valet åt dem, men förhoppningsvis kan vi underlätta deras tillvaro genom den här informationen så att de inte behöver går över ån efter vatten, hoppas Peter Göthblad.

Samhällsstöds service vilar på fem ben:

  • Hur man kan få hem livsmedel och andra förnödenheter
  • Restauranger med avhämtning eller hemkörning
  • Medicinhantering
  • Föreningar och församlingar som vill och kan hjälpa till
  • Allmänna tips och råd

– Informationen är långt ifrån komplett, och vi kommer att bygga på den allteftersom. Vi tar också gärna emot tips från allmänheten och andra aktörer i samhället, så hör av er, säger Peter Göthblad.

Har du råd och tips?

Kontakta samhällsstöd: Telefon, 0520 – 49 50 00, mån-fre 09.00–12.00, 13–15. E-post samhallsstod@trollhattan.se

Informationssidan:
Samhällsstöd – Trollhättans Stad

 

Senast granskad 2020-04-03 av REBLJU