Guldmedalj med siffran 1 och Trollhättans Stads logotyp samt glitterkonfetti

Trollhättans Stad får rekordhögt betyg och är i topp i företagsklimatrankingen

Trollhättans Stad får rekordhögt betyg av de lokala företagen i Insiktsmätningen för 2020 och med det en förstaplatsplacering i rankingen för kommuner över 40 000 invånare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Resultatet för år 2020 är verkligen en kvalitetsstämpel för stadens verksamheter och vi fortsätter med målet om Sveriges bästa företagsklimat. I Trollhättan ska det vara enkelt att driva företag, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Mätning av myndighetsutövning och service

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Företagsklimat i nationell toppklass

Trollhättan placerar sig på första plats i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare och plats 10 i hela Sverige. Ett NKI på 82 är ett mycket högt resultat och som dessutom ökat från föregående år (2019:s NKI-värde var 79). Det här är det högsta NKI-värdet för Trollhättan någonsin.

– Det är ju otroligt glädjande att våra lokala företag är nöjda med hur vi arbetar och bemöter dom. Den här mätningen är viktig, dels internt så vi kan följa upp och se vad vi behöver utveckla, dels externt för företag som kollar runt på attraktiva platser att etablera sig i, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad.

Utveckling och förbättringar i ständigt fokus

Flera myndighetsområden har ökat sitt NKI-värde i årets undersökning. Det är ett resultat av ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsfokus.

– Jag är stolt över våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb och hela tiden jobbar för utveckling och förbättringar av myndighetsutövningen. Vi följer noga upp resultaten, ser var och vad vi behöver utveckla för att bli ännu bättre på att ta hand om våra företag på bästa sätt, säger stadsdirektör Said Niklund.

Nu fortsätter resan med att uppnå Sveriges bästa företagsklimat i ett fortlöpande kvalitets- och förbättringsarbete.

– För oss är arbetet med att stärka företagsklimatet en ständigt pågående process. Ett bra företagsklimat stärker Trollhättans attraktionskraft, säger näringslivschef Helena Kortered. 

Film på Youtube där våra medarbetare berättar mer om årets resultat

Resultatet på Insikt 2020 finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU