Trollhättans Stad är måna om patientsekretessen

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset covid-19 i Sverige, så även i Trollhättan. Vi har sedan slutet av mars haft vårdtagare med konstaterad covid-19 på äldreboende i Trollhättans Stad. Vi har också fall av medarbetare med konstaterad smitta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad värnar om individens integritet och förtroendet för oss i vår roll som vårdgivare. Vi är måna om patientsekretessen och är därför väldigt restriktiva med information till allmänheten om enskilda brukares sjukdomar och hälsotillstånd, även i anonym form, liksom om vilket/vilka boenden som berörs. Enskilda brukare och deras anhöriga ska inte behöva se uppgifter i media som kan kännas utlämnande och spåras till en enskild person.

Det kan vara bra att veta att när det gäller patientsekretess sträcker sig lagen till att inte bara handla om att lämna ut namn, utan förhindrar oss också att lämna uppgifter som tillsammans med annan information kan leda till att patientuppgifter röjs. 

Vi får då och då frågor om vi vårdar personer med smitta på våra boenden eller på vilka boenden som det finns personer med bekräftad smitta, det kan då vara bra att känna till att:

  • Antalet personer på våra boenden med bekräftad covid-19 varierar från dag till dag. Vi försöker att vara så transparenta vi kan med de uppgifter vi kan lämna ut.
  • Vi bedömer att vi inte har möjlighet, utan risk för patientsekretessen, att gå ut med vilka boenden som berörs. 
  • När det finns konstaterad smitta på ett boende, blir de medarbetare som berörs informerade för att kunna göra sitt arbete på ett bra sätt. Vi informerar också anhöriga till övriga vårdtagare på avdelningen om att det förekommer smitta på enheten.
  • Det är inte Trollhättans Stad som avgör vilka som testas för covid-19, det är ett beslut som Smittskydd i Västra Götalandsregionen tar. Det kan därför förekomma personer på våra boenden som har symptom men som inte är testade. Våra medarbetare arbetar då efter de rutiner som gäller om vårdtagaren är smitta.

Vårt huvuduppdrag inom omsorgen är att ge en trygg och säker vård, och arbetar hårt för att minimera risken för att de äldre drabbas av det pågående virusutbrottet. Vi arbetar noggrant efter de riktlinjer och rutiner som experter inom Smittskydd tar fram för vården av personer med covid-19.

Senast granskad 2020-05-18 av REBLJU