Trollhättans restauranger slipper avgifter

För att underlätta för det lokala näringslivet förlängs beslutet om avgiftsfria uteserveringar under hela 2021 och ingen avgift för tillsyn enligt alkohollagen tas ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under 2020 infördes snabbt åtgärder för att stötta och underlätta för caféer och restauranger i Trollhättan, som påverkades hårt av pandemin. Det blev beslut om att tidigarelägga utesäsongen, ta bort avgifter för uteserveringen och senare även att betala tillbaka avgiften för tillsyn för restauranger med serveringstillstånd. Nu har Trollhättans Stad fattat beslut om att ta bort avgiften för markupplåtelse av uteserveringar och tillsynsavgiften kopplad till alkohollagen för hela 2021. Restauranger med serveringstillstånd betalar en årlig tillsynsavgift som består av en fast del, samt en rörlig del baserad på restaurangens omsättning för alkohol och det är både den fasta och rörliga avgiften som tas bort under 2021.

– Vi har valt att fatta de här besluten efter hand, eftersom ingen har kunnat säga eller förutspå hur länge vi ska leva med de restriktioner och rekommendationer som finns. Vi ser att det finns all anledning att redan nu bestämma att det inte blir någon avgift för de här delar under hela 2021. Vi vill ha en levande stad med restauranger även efter den här pandemin och vi gör det vi kan, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Stötta lokalt

Trollhättans Stads näringslivschef Helena Kortered ser att företagen och trötta på situationen samtidigt som de verkligen anstränger sig för att ställa om.

– Jag vet att många företagare, särskilt inom besöksnäring, handel och restaurang, är riktigt trötta på den här situationen. Det är fullt förståeligt. Vi vet att alla våra trollhätteföretag jobbar stenhårt med att anpassa sina verksamheter efter gällande restriktioner. Jag vill verkligen uppmuntra de som kan att stötta det lokala näringslivet på de coronasäkrade sätt som är möjliga, säger Helena Kortered, näringslivschef.

Ansök om markupplåtelse

Tillvägagångssättet för att få tillstånd för markupplåtelse för uteservering är oförändrat, men företagen blir inte fakturerad av kommunen för användningen av marken, som normalt är fallet. Markupplåtelse är ett tillstånd som behövs för att använda offentlig mark. Detta tillstånd ges av polisen enligt ordningslagen. Trollhättans Stad är en av flera remissinstanser för detta. Polisen tar ut en handläggningsavgift för tillståndet.

Senast granskad 2021-02-23 av REBLJU