Avsiktsförklaringen undertecknas av Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör Trollhättans Stad, Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande Trollhättans Stad, Malin Persson, tjänsteförrättande chef, Skaraborgs flygflottilj, Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande Vänersborgs kommun och Pascal Tshibanda, kommundirektör, Vänersborgs kommun. Avsiktsförklaringen undertecknas av Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör Trollhättans Stad, Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande Trollhättans Stad, Malin Persson, tjänsteförrättande chef, Skaraborgs flygflottilj, Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande Vänersborgs kommun och Pascal Tshibanda, kommundirektör, Vänersborgs kommun.

Trollhättan, Vänersborg och F7 utvecklar totalförsvaret

Idag har Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Skaraborgs Flygflottilj F7 träffats på Trollhättan-Vänersborgs flygplats och skrivit på en avsiktsförklaring för att utveckla samverkan när det gäller krisberedskap och planering av totalförsvaret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Genom att inrätta ett gemensamt råd ska dialogen underlättas och kunskapen öka om varandra kopplat till totalförsvaret. Rådet ska bidra till en positiv utveckling av totalförsvaret och därmed också en bättre krisberedskap. Rådet ska även medverka till fler samövningar och utbildningar inom området. Styrgruppen för rådet består av stads-/kommundirektör och förbandschef.

Från F7:s håll betonades starten på en viktig strategisk samverkan.
– Vi har ett jätteviktigt arbete framför som vi tar på stort allvar och jag tror att ni också gör det. Därför är jag väldigt glad över att få vara här idag och skriva under den här avsiktsförklaringen, sa Malin Persson, tjänsteförättande chef Skaraborgs flygflottilj.

– Syftet är att samverka och försöka skapa en beredskap i händelse av diverse olika problem som kan uppstå. Därför är det klokt att ha bästa möjliga beredskap så vi kan hjälpa varandra, sa Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans Stad.

– Jag tycker att det är jättebra initiativ. Jag tror också på det här, att ju fler vi är som kan förbereda oss tillsammans, desto mer resurser har vi om det händer något, sa Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun.

Senast granskad 2019-05-17 av REBLJU