Sköterska hjälper äldre man

Trollhättan undersöker möjligheten att utbilda personal till undersköterskor

Undersköterska är ett framtidsyrke och en nyckelfunktion för att klara framtidens vård och omsorg. Nu går omsorgsförvaltningen ut med en enkät till anställda inom äldreomsorgen för att undersöka om de är intresserade av att utbilda sig på arbetstid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under maj månad kommer en enkätundersökning att skickas ut via mail och sms till tillsvidareanställda och timanställda inom äldreomsorgen. Vi vill ta reda på hur många som är intresserade av att utbilda sig till undersköterska om det kan ske under betald arbetstid.

- Vi kan i nuläget inte garantera att alla kan få utbildning med lön men vi undersöker möjligheten eftersom vi gärna ser att så många som möjligt i så fall tar chansen att göra det, säger Helene Sandqvist som är kvalitetschef på omsorgsförvaltningen.

Undersköterska är ett framtidsyrke och en nyckelfunktion för att klara framtidens vård och omsorg. Vi hoppas kunna erbjuda, ett antal personer, utbildningsmöjligheter under betald arbetstid. Därför undersöker vi hur många som, i så fall är, intresserade. Efter avslutad utbildning har man möjlighet till en trygg anställning.

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU