Två kvinnor och tre män står utanför stadshuset i Trollhättan med Högskolan i bakgrunden och pratar och ler. Anna Wänblom, Eidar, Shams Faraj, Magnus Larsson, Johan Bengtsson och Jörgen Hansson är några av de som arbetar för att stärka den sociala hållbarheten.

Trollhättan stärker laget kring social hållbarhet

I Trollhättans Stad finns utmaningar när det gäller social hållbarhet, något som staden arbetat med under lång tid och på alla nivåer i organisationen. Nu växlar vi upp arbetet ytterligare, genom att ta in tre nyckelpersoner som bidrar med olika kunskaper, perspektiv och uppdrag – Jörgen Hansson började som ny hållbarhetschef i september, Shams Faraj är ny processledare för stadsdelsutvecklingen på Kronogården och trolllhätteprofilen Magnus Larsson börjar som affärs-/attraktionsutvecklare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har under lång tid och på alla nivåer arbetat aktivt med integrations-, jämlikhets- och trygghetsskapande insatser för att stärka den sociala hållbarheten i Trollhättan. Några exempel som nyligen genomförts är arbetsmarknads- och socialförvaltningens satsning på Tidig upptäckt, tidig insats (TUTI) där unga brottsmisstänkta i ett tidigt skede får kontakt med socialtjänsten för att bryta riskbeteenden. Ett annat exempel är beslutet om likvärdig skola som tagits för att ge alla barn möjlighet att lyckas i skolan.

Nu tar tre nya medarbetare plats för att lyfta arbetet ytterligare, med olika kompetensprofiler och uppdrag.

Jörgen Hansson leder arbetet med samlad färdplan

Jörgen Hansson är ny hållbarhetschef sedan 1 september och ansvarar för den pågående processen för att ta fram en färdplan för social hållbarhet. Där analyseras olika orsakssamband på djupet, för att vi som koncern ska säkra att vi fokuserar våra resurser på de insatser som ger störst effekt. Färdplanen ska vara klar i februari. Jörgen är folkhälsovetare i grunden och har arbetat strategiskt och operativt med social hållbarhet och folkhälsofrågor i många år, senast inom Västra Götalandsregionen.

- Vi behöver öka samarbetet ännu mer inom Trollhättans Stad och våra bolag, men också med civilsamhället, näringsliv och föreningar. Tillsammans kan vi hitta synergier som ger mer effekt av alla de resurser vi lägger in i arbetet, och därmed också större möjligheter att lyckas, konstaterar Jörgen Hansson det arbete som nu pågår.

Shams Faraj utvecklar stadsdelen Kronogården 

Shams Faraj är ny processledare för stadsdelsutveckling Kronogården, ett projekt som delvis finansieras av medel från Delegationen mot segregation (Delmos). Det är framförallt ett nytt arbetssätt, där syftet är att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika delar av staden, genom att stödja och stärka civilsamhället i områdets utveckling. Shams Faraj har arbetat i liknande processer för att involvera lokalsamhället för att utveckla en stadsdel i sitt arbete för Rädda Barnen och har själv vuxit upp i Kronogården i Trollhättan.

- I mitt uppdrag blir det viktigt att identifiera nyckelpersoner och -grupper som kan vara med och bidra till en positiv utveckling i stadsdelen, men också skapa samverkan över hela staden. Det är också viktigt att vi ökar attraktionskraften i området, där får Magnus Larsson en viktig roll, berättar Shams Faraj.

Trollhätteprofilen Magnus Larsson skapar attraktionskraft

Magnus Larsson är en välkänd trollhätteprofil och entreprenör, som drivit många företag och ideella projekt som bidragit till att sätta Trollhättan på kartan, inte minst genom nyligen genomförda Trollhättan Action Week. I sin nya roll som affärs-/attraktionsutvecklare kommer Magnus Larsson att sätta Trollhättans södra stadsdelar på kartan i positiva sammanhang. att arbeta för att ta vara på möjligheter och engagemang i de södra stadsdelarna. Det kan exempelvis handla om att stödja föreningar att skapa arrangemang, underlätta för näringslivet att etablera sig i området och att involvera invånare i andra delar av Trollhättan att upptäcka möjligheterna i Kronogården.

- Jag är väldigt taggad inför uppdraget! Jag vill att vi blir bättre på att ta vara på de möjligheter och det engagemang som finns i Kronorgården. Det här kommer att bli både spännande och roligt, och det här är så viktigt för hela Trollhättan!, kommenterar Magnus Larsson.

Eidar spelar en viktig roll

Den sociala hållbarheten är inte en fråga enbart för Trollhättans Stad utan för föreningsliv, näringsliv och självfallet också för de kommunala bolagen. Eidar är en viktig aktör i arbetet med social hållbarhet som också har flera projekt och processer som bidrar till att stärka stadens hållbarhet, exempel på detta är den planerade ombyggnaden av Kronogårds torg och Eidar Akademi, som genom att erbjuda språkträning, utbildning och praktik syftar till att bryta utanförskap för hyresgäster som står långt ifrån arbetsmarknaden.

- Jag är jätteglad över de satsningar som görs inom staden, och att vi tar ett tydligare grepp gemensamt. När vi jobbar tillsammans över gränser får vi betydligt mer kraft i våra insatser, menar Anna Wänblom, chef för social hållbarhet inom Eidar.

Polisens rapport tas på största allvar

Den rapport som publicerades i veckan från Polisens sida, där de södra stadsdelarna i Trollhättan pekas ut som riskområden och där kriminella strukturer påverkar vardagen, har ytterligare betonat vikten av att förstärka arbetet för att öka den sociala hållbarheten i Trollhättan.

- Att utvecklingen går åt fel håll är ett oroande tecken som vi tar på största allvar. Det gör det ännu tydligare att vårt sätt att arbeta behöver bli vassare och mer effektivt. De kompetenser Jörgen, Shams och Magnus bidrar med, gör att vi kan öka kraften i samverkan med näringsliv och civilsamhälle, och det krävs om vi ska lyckas vända trenden. Att bryta segregation är ett långsiktigt, envetet och målmedvetet arbete, men vi vet att förändring är möjlig om vi gör det tillsammans med andra aktörer i området, menar stadsdirektör Said Niklund.

Senast granskad 2022-08-31 av REBLJU