Paul Åkerlund och Helena Kortered utanför Stadshuset Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund och näringslivschef Helena Kortered

Trollhättan står stadigt

Oerhört tråkigt för de familjer som kan påverkas, kommenterar kommunalrådet det varsel som NEVS idag lagt och som berör 300 medarbetare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under tisdagen meddelade Nevs att de kommer att fokusera på de delar av sin verksamhet som är knutna till framtidens mobilitet och i och med det varslar 300 medarbetare om uppsägning.

- Det är förstås oerhört tråkigt, inte minst för alla de familjer som nu påverkas direkt när 300 personer riskerar att bli av med sitt arbete. Min bild är ändå att en stor del av de som kan tvingas sluta har en kompetens som det finns en stor efterfrågan på bland andra företag, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

- Det är bra att företaget fortsätter satsa på att utveckla framtidens mobilitet, det är en viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv, fortsätter Paul Åkerlund.

- Nevs är en stor arbetsgivare i Trollhättan, så det är klart att det påverkar många. Samtidigt har vi ett växande befintligt näringsliv och även stort tryck från företag som vill etablera sig i vårt område. Vår industrihistoria och ett starkt befintligt näringsliv med både bredd och spets, goda kommunikationer och närheten till kompetens i och med Högskolan Väst och andra utbildningsaktörer gör vårt område attraktivt, säger näringslivschef Helena Kortered.

- Från den dialog vi har med företagen vet vi även att flera har stort behov av olika kompetenser, så på sikt har jag förhoppningar om att det kan öppna sig nya jobbmöjligheter för de som nu eventuellt behöver lämna sitt arbete, fortsätter Helena Kortered.

Senast granskad 2021-08-17 av REBLJU