Prideflaggan mot den blå himlen

Trollhättan – en stad för alla

Trollhättan är en stad för alla. Och Trollhättans Stad är stolt glittersponsor till Trollhättan Pride som äger rum lördag den 20 augusti. – Pride är ett ställningstagande för allas lika värde, och att stå bakom det känns som en självklarhet. Rättigheter och jämlika livsvillkor för HBTQ+-personer är en del av arbetet och utveckling sker kontinuerligt för att ytterligare förbättra våra kunskaper och rutiner, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad står bakom budskapet om alla människors lika värde och rättigheter, och vill genom glittersponsringen ge möjlighet för både medarbetare i hela organisationen och alla Trollhättebor att ta del av budskapet genom Trollhättan Pride den 20 augusti.

Fyller på kunskaper

Under de senaste åren har flera verksamheter inom Trollhättans Stad HBTQ+-certifierats. Just nu pågår certifiering för medarbetare inom Kultur- och fritidsförvaltningen. För Camilla Magnusson, områdeschef för fritidsgårdsverksamheten, är det ett angeläget arbete.

– Det är viktigt att fylla på kunskaperna hos våra medarbetare.  Framför allt handlar det om hur vi ska bemöta våra besökare och medborgare. Vi behöver bli påminda om hur vi ska få alla att känna sig välkomna och inkluderade i våra verksamheter. Genom utbildningen får vi upp ögonen för det och verktyg att arbeta med, säger Camilla Magnusson.

Viktig arbetsmiljöfråga

Utbildningen bidrar också till att alla medarbetare i Trollhättans Stad ska känna sig trygga i att kunna vara den man är på sin arbetsplats.

– Det är en viktig arbetsmiljöfråga. Fler och fler verksamheter HBTQ+-certifieras vilket vi från arbetsgivarhåll ser som en positiv utveckling både för våra medarbetare och för våra invånare, säger Elisabeth Funck, personalchef Trollhättans Stad.

Trollhättan Pride 2022

Senast granskad 2022-09-23 av REBLJU