Trollhättan på plats 21 av Sveriges miljöbästa kommuner

Aktuell Hållbarhet har för trettonde året i rad rankat Sveriges miljöbästa kommuner. Kommunen klättrar från plats 70 till plats 21 av Sveriges miljöbästa kommun år 2021, enligt undersökningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att ranka Sveriges miljöbästa kommuner har Aktuell Hållbarhet en egen kommunenkät, nyckeltal kopplat till klimatdata och aktuell information från 10 andra källor så som Vattenmyndigheten, Djurens rätt och Avfall Sverige. Enkäten som låg till grund för undersökningen bestod av 22 frågor och två följdfrågor. Enkäten inklusive externa data kunde ge 43 poäng och klimatdata 10 poäng, vilket innebar en maxpoäng på 53 poäng. Trollhättan fick 34,1 poäng vilket resulterade i en placering på plats 21 av 290 i årets kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 70 i förra årets ranking. Av större städer och kommuner nära större stad placerade sig Trollhättan på plats 11 av 108, samt på plats 2 av 49 i Västra Götalands län.

Trollhättan har antagit en formulerad strategi för att kunna bedriva arbete inom Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål), vilket är en central del i Sveriges hållbarhetsarbete. Det finns ett högt förtroende för kommunens miljöarbete både från medborgare (senaste värdet: 64 på en skala 1–100) och företag (senaste värdet: 70 på en skala 1–100). Vidare har kommunen kunnat identifiera sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att uppnå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader. Kommunen arbetarför att fasa ut användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten och arbetar systematiskt för att minska spridningen av mikroplatser och miljöfarligt avloppsslam till mark.

För att läsa mer hur Trollhättan svarade på undersökningen, besök: Kommunens svar - Aktuell hållbarhet kommunrankning (miljobarometern.se)

Senast granskad 2022-09-02 av REBLJU