Illustration som visar på att kommunen både sparar och investerar Ekonomin i Trollhättans Stad är inne i en svacka. Det innebär besparingar och att kostnader måste minskas. Samtidigt finns ett mål om att Trollhättan ska växa och då krävs investeringar för att nå dit.

Trollhättan inne i ekonomisk svacka

Kommunsverige står inför tuffa utmaningar när ekonomin bromsar in – och Trollhättan är inget undantag. – Vi är redan inne i en ekonomisk svacka med stora budgetunderskott som resulterat i för höga kostnader, förklarar Dan Jonasson, ekonomichef på Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den rådande högkonjunkturen i landet är på väg att mattas av, vilket resulterar i lägre ökningstakt av skatteunderlaget, vilket i sin tur påverkar finansieringen av den kommunala verksamheten.
– Våra kostnader kommer att öka i högre takt än våra intäkter ökar. Den stora orsaken till de ökade kostnaderna är den demografiska utvecklingen, säger ekonomichef Dan Jonasson och utvecklar:
– För det första har Trollhättans Stad ett mål att växa till 70 000 invånare 2030, och för det andra ökar våra målgrupper: fler barn i skolåldern och fler äldre över 65 år. Det kräver nya investeringar i verksamhetslokaler (förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden), men också satsningar i infrastruktur och annat. Vi skiljer oss inte från övriga kommunsverige, det är många som har gamla anläggningar och måste bygga nytt.

Hur illa är det ekonomiska läget?

– Vi har en relativt stor ekonomisk obalans att rätta till som motsvarar totalt cirka 4,5 procent av omsättningen. Dels har vi underskott i våra nämnder på 80 miljoner sedan bokslutet 2018 och där pågår det mycket arbete för att komma tillrätta med obalansen, dels har vi ytterligare besparingar 2019–2021 på 76 miljoner, vilket totalt blir 156 miljoner kronor.

Hur förklaras de ytterligare besparingarna?

– Våra kostnader måste minska för att kunna klara resultatet, vi måste helt enkelt krympa budgeten eftersom skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt som tidigare. Så för att uppnå ett resultat på 31 miljoner 2021, vilket är ungefär en procent av budgeten, har politiken fattat beslutet om besparingar. Men Trollhättan är inte ensamt om att behöva minska kostnaderna, utan denna situation uppstår i många kommuner, så tendensen är helt tydlig, säger Dan Jonasson.

Spara och satsa samtidigt

Vi är alltså inne i en tid som präglas av ekonomisk återhållsamhet, men samtidigt satsas det också pengar, exempelvis på en ny bro och upprustning av centrum.
– Trollhättans Stad har ett politiskt beslut som säger att vi ska bli 70 000 invånare 2030, då måste vi investera i bland annat verksamhetslokaler, infrastruktur och rusta upp i centrum för att göra Trollhättan attraktivt.

Och 70 000 invånare innebär också att fler kan hjälpas åt att finansiera den gemensamma, kommunala välfärden.
– Det är viktigt och positivt att ha få en bra utveckling på skatteintäkterna, men det kostar också att växa, konstaterar Dan Jonasson.

Senast granskad 2019-08-29 av REBLJU