En gruppstudenter sitter ihop och pratar och studerar

Trollhättan-grönt ljus i studentbostadsrapporten

SFS,Sveriges förenade studentkårer, har släppt sin årliga bostadsrapport över boendesituationen på 33 studieorter runt om i landet. Trollhättan är fortsatt grönmarkerad i rapporten. Trollhättan ihop med Karlshamn är de orter som har flest grönmarkerade år

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan 2013 har vi i Trollhättan haft en bostadsgaranti för Högskolan Västs studenter. Den är ett resultat av en bra dialog mellan Trollhättans Stad, Högskolan Väst, Studentkåren och det kommunala bostadsbolaget Eidar.

- Att hitta boende under studietiden är en centralfråga för studenten. Att Trollhättan var bland de första att bli grönmarkerade och är bland de orter med flest gröna markeringar skapar ett långsiktigt förtroende för Trollhättan som studieort, berättar Anna Nilsson, näringslivsenheten, Trollhättans Stad.

SFS kriterier är framtagna för att bevaka studenters rätt till en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden. SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor och de har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 350 000 studenter och doktorander i landet. I år ingår 33 städer i undersökningen. I år har ingen ort har fått någon försämrad markering. Däremot har Borås, Eskilstuna och Kristianstad gått från gul till grön markering, medan Uppsala har gått från röd till gul. Fördelningen är sex röda orter, 9 gula och 18 grönmarkerade. För att bli grönmarkerad krävs följande:
Erbjud studenterna ett tryggt boende inom en månad. Kontrakt för hela studietiden samt att boendet får vara max 30 minuter från campus.

Trollhättan har varit gröna i mer än 10 år och endast Karlshamn har haft lika många grönmarkerade år som Trollhättan.
Coronapandemin har påverkat situationen i hög grad och gör det även fortsatt då många lärosäten återgår successivt till campus under höstterminen. Detta ihop med att det runt om i landet har byggts fler studentbostäder så har fler erbjudits boende i riket.

Relaterad information

Läs SFS:s rapport

Senast granskad 2022-09-02 av REBLJU