Trollhättan ger plats för framtidens mobilitet

Trollhätteföretaget T-Engineering har fått tillstånd från Trafikverket för att testa självkörande fordon på gator i kommunen. Ett mycket spännande och positivt besked för Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhätteföretag testar ny teknik

Trollhätteföretaget T-Engineering jobbar med utveckling av olika typer av styrsystem för fordon, bland annat för självkörande fordon. Nu har de fått tillstånd från Trafikverket att börja testa självkörande fordon på allmänna vägar, för att komma vidare i sitt arbete med framtidens mobilitet. Premiärturen med den eldrivna minibussen är planerad till om några veckor via ett officiellt evenemang. Inledningsvis kommer testkörningar att ske på Innovatum-området, även kallat Innovatum District, och efter några månader är planen att rutten utvidgas för att gå mellan Resecentrum och Innovatum-området.

Trollhättans Stad positiva till testkörningarna

Att jobba med och för hållbara transporter går helt i linje med Trollhättans Stads prioriteringar.

–  Det här är otroligt kul för T-Engineering och spännande och viktigt för Trollhättan. Det är en fantastisk tillgång att ha lokala företag som jobbar för en hållbar framtid och det sätter samtidigt fart på oss också – vi måste absolut vara med och skapa förutsättningar och jobba i samma riktning, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Plats för framtiden - färre bilar och fler människor

I Trollhättan finns plats för framtiden. Vi ska bli fler invånare för att Trollhättan fortsatt ska vara en levande stad med många möjligheter inom utbildning, näringsliv och fritid. Fler invånare behöver nödvändigtvis inte innebära fler bilar utan det handlar om att tänka nytt och framåt kring mobilitet – något som Trollhättans Stad jobbar aktivt med på flera fronter.

  • Utveckling och förbättring av gång- och cykelbanor
  • Projekt där vi undersöker möjligheter för cykel- och bilpooler
  • SESMA – ett projekt tillsammans med Högskolan Väst, Nevs och RISE där man jobbar med utredningar och lösningar för delningsekonomi och smart mobilitet

–  Det är väldigt viktigt att vi är lyhörda gentemot företag och aktörer som jobbar med framtidens mobilitet och självkörande fordon, säger samhällsbyggnadschef Johan Bengtsson. Vi har en inplanerad dialog med företag i branschen i januari där vi ska prata mer om beteendeförändringar, hur vi behöver tänka när vi planerar infrastruktur i kommunen  och mycket mera.

Senast granskad 2023-01-18 av REBLJU