Trollhättan fortsatt högt i företagsklimatranking

Trollhättan har ett fortsatt högt nöjd-kund-index när lokala företag sätter betyg på stadens myndighetsutövningen och ligger över riksgenomsnittet inom alla områden. NKI för 2021 landar på 80 och placerar Trollhättan på en 6:e plats för kommuner över 40 000 invånare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Vår målsättning är att det ska vara enkelt att driva företag i Trollhättan och det känns riktigt bra att mätningen visar på att vi ligger i framkant i Sverige med vår myndighetsutövning och att våra lokala företag är nöjda med den, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Trollhättans företagsklimat i nationell toppklass

Trollhättan placerar sig på 6 plats i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare. Ett NKI på 80 är ett mycket högt resultat, trots en marginell skillnad från föregående år (2020:s NKI-värde var 82).

– Vi är såklart nöjda med resultatet. Att kunna visa på ett gott företagsklimat är viktigt för Trollhättans attraktionskraft och för att locka fler företag hit. Samtidigt är mätningen viktig för oss internt så vi ser vad vi behöver jobba vidare med i vår myndighetsutövning, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad.

Att stärka företagsklimatet är ständigt pågående process

Samtliga myndighetsområden som mätningen berör har ett NKI som är över rikssnittet. Ett område som ökat sitt NKI från förra mätningen är miljö där de efter föregående års mätning jobbat med flera utvecklingsåtgärder.

– Enheten för miljö och hälsoskydd har under det senaste året jobbat mycket med frågor om service och bemötande och vi ser nu att det avspeglar sig i resultatet vilket är fantastiskt roligt, säger Emma Hansson, miljöchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad.

Arbetet med att stärka företagsklimatet är en ständigt pågående process och analys- och aktivitetsarbete utifrån årets resultat i Insiktsmätningen är redan påbörjat. Fokus för 2022 ligger på att jobba vidare med tillgänglighet och effektivitet.

Om Insiktsmätningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Mer om Trollhättans företagsklimat
Mer om resultatet i Insiktsmätningen 2021

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU