Guldtrappa nerifrån

Trollhättan får Guldtrappan

Guldtrappan delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne till kommuner som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det är jätteroligt att Trollhättan får den här utmärkelsen. Det syns verkligen att digitalisering inom skolorna är prioriterat och att tillgängligheten till digitala hjälpmedel är likvärdig över kommunen. Både skolor och ledning har kommit långt och arbetet fortsätter framåt, säger Sofia Andersson (S), ordförande i Utbildningsnämnden.

– Våra elevers framtid är digital och skolan behöver därför rusta framtida medborgare för en alltmer digitaliserad värld. Det var grunden för vår digitala satsning i Trollhättan och det är med stor glädje för alla våra lärare och rektorer att vårt långsiktiga arbete nu uppmärksammats på riksnivå, säger Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan i Trollhättans Stad.

Juryns motivering: ”Från 0-100 anger både ambitionen och riktningen i den kraftfulla satsningen på både lärande och användande av digitala verktyg och hjälpmedel i kommunens skolor. Med förankring i hela styrkedjan, med ledningsgrupper, skolledningar och breddsatsningar nås resultat, i ett accelererat tempo. Skolhuvudmannen visar prov på både mod och innovation genom att organisera och planera för en skola att längta till!”

Trollhättan är en av sex skolhuvudmän som får kvalitetsutmärkelsen, vilken kommer att delas ut på Framtidens lärande VÄST den 14-15 november i Trollhättan.
Pressmeddelandet i sin helhet på Guldtrappans hemsida:
Guldtrappan 2019

För ytterligare frågor, kontakta:
Per Hellmark, verksamhetschef grundskolan, 0730 - 915 564 
Sofia Andersson, ordförande i Utbildningsnämnden, 070- 308 78 91 

Senast granskad 2019-06-14 av REBLJU