Trollhättan ett steg närmare utmärkelsen Årets Stadskärna 2022

Trollhättans Stad, City Trollhättan och näringslivet har under flera års tid utvecklat och arbetat med centrum med sikte på att få utmärkelsens Årets Stadskärna år 2022. Nu är ett delmål på vägen uppnått när Trollhättans stadskärna blivit certifierad för Quality Mark – en kvalitetsmärkning som behövs för att kunna bli Årets Stadskärna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Ett attraktivt centrum är viktigt för hela Trollhättan och vi har gjort stora satsningar för att skapa en trygg och trivsam stadskärna. Det är kul att se att det vi gör är uppskattat och utvecklingen fortsätter, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Quality Mark (QM) kvalitetsmärkning för positiv samverkan

I juni stod det klart att Trollhättan blir certifierade för QM (Quality Mark) - en kvalitetsmärkning på hur stadens olika aktörer gemensamt arbetar för en positiv utveckling av stadskärnan. Certifieringen ges ut av den rikstäckande och branschöverskridande organisationen Svenska Stadskärnor och är en av byggstenarna för att kunna ansöka eller bli nominerad till utmärkelsen Årets stadskärna.

– Det känns fantastiskt kul att ha fått certifieringen klar, inte bara för att det är ett bevis på att det vi gör är bra utan också att vi tillsammans nått ett av delmålen i resan mot Årets stadskärna, säger Mathilda Sundberg, projektledare för Årets stadskärna.

Utvecklingen av Trollhättans centrum och resan mot Årets stadskärna 2022 är ett tillsammansarbete mellan Trollhättans Stad, City Trollhättan, fastighetsägare och det lokala näringslivet.

– Centrumutveckling är en ständigt pågående process. Stadskärnan är viktig för hela Trollhättan och det är viktigt att vi är på tårna för att utveckla och förbättra efter nya förväntningar och behov. Tillsammansarbete, där flera olika aktörer involverar sig och tar ansvar, är helt klart vägen fram, säger Johan Bengtsson, utvecklings- och samhällsbyggnadschef Trollhättans Stad. 

På rätt väg

Inför kvalitetsmärkningen har det arbete som gjorts i centrum de senaste åren setts över och summerats.

– Certifieringen är ett kvitto på att det vi har gjort och gör är ett gott och gediget arbete. På många håll har vi testat oss fram för att hitta lösningar, nya samarbetsformer, investerat och tagit oss an olika utmaningar tillsammans. Goda relationer har stärkts och det är en bra grund att bygga vidare på som kan växlas upp i framtiden, säger Marcus Pallvid, verksamhetsledare på City Trollhättan. 

Samhället och stadskärnan är mitt i en större omställning och samverkansarbetet är en viktig byggsten för att möta utmaningarna. Den nya näringslivsstrategin, kommande handlingsplaner för stråkutveckling, etableringsstrategi, Action-teamet samt Smaka på Trollhättan är exempel på goda samarbeten där både privata och offentliga aktörer är nyckelspelare. 

Bild på Marcus och Mathilda från City Trollhättan - fri att använda. Foto: City trollhättan

Relaterad information

Om QM (Quality Mark)

  • QM är ett certifikat för platsutveckling genom samverkan.
  • QM baseras på en europeisk certifiering som tagits fram gemensamt i ett samarbete kallat “TOCEMA Europe” (Town Center Management Europe). Svenska Stadskärnor har varit delaktiga i arbetet och tagit fram en svensk-anpassad version som erbjuds medlemmar i föreningen.
  • För att kunna föräras titeln “Årets Stadskärna” måste man först bli certifierad enligt QM
  • Läs mer om kvalitetsmärkningen hos Svenska Stadskärnor
Senast granskad 2021-06-24 av REBLJU