Totalförsvarsövning 2020. Bild på representanter för civila och militära försvaret. Representanter för civila och militära försvaret som deltar i Totalförsvarsövning 2020.

Trollhättan deltar i Totalförsvarsövning 2020

För första gången på 30 år genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Samtliga kommuner i landet deltar i övningen. – Vi deltar i övningen för att öka vår kunskap om totalförsvaret, samt stärka Sveriges totalförsvarsförmåga, säger Johan Bogfors säkerhetssamordnare i Trollhättans Stad och lokal övningsledare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Kommunens roll

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta särskilda åtgärder som rör:
• planering och inriktning av verksamheten,
• tjänstgöring och ledighet för personal,
• användning av tillgängliga resurser som behövs för att man, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Hur deltar Trollhättans Stad i övningen?

– Vi deltar i övningsmomentet regional samverkan. Vi ställs inför olika händelser där vi bland annat får diskutera vår roll och vårt ansvar. Vi kommer att behöva förhålla oss till lagstiftning som vi i vardagen inte berörs av, säger säkerhetssamordnare Johan Bogfors.

Kommer invånarna att märka av övningen?

– Övningen består av fyra aktiviteter. Vi deltar i aktivitet två, vilket är en seminarieövning utan praktiska moment som inte kommer att märkas av. Eventuellt kan man som invånare märka av andra aktiviteter under våren och sommaren där det ingår övning med fältenheter, säger Johan Bogfors.

Mer om övningen finns att läsa på Krisinformation.se

Totalförsvarsövning 2020

 

Senast granskad 2020-01-14 av REBLJU