Cyklist som sträcker ut armen och pekar åt höger

Trollhättan bästa cykelkommun

Trollhättan är Sveriges bästa cykelkommun i kategorin mellanstora kommuner, och kommer tvåa totalt sett efter Helsingborg. Det framkommer i Cykelfrämjandets undersökning av kommuners insatser för ökad cykling 2021. – Det är väldigt glädjande! Trollhättans Stad satsar stort med nya Stridsbergsbron vilket gör att våra investeringar i cykelinfrastruktur sticker ut extra mycket just nu, säger Agnes Falck, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan har deltagit i Kommunvelometern fyra gånger. Första gången var 2015, då blev det en 20:e plats. Sedan dess har man sakta men säkert klättrat uppåt till årets andraplats – där man också hamnade överst i kategorin mellanstora kommuner (50 000–100 000 invånare).

Poängsättning

I år deltog 55 kommuner i undersökningen som mäter och poängsätter hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur, information och marknadsföring och styrdokument för att öka cyklingen. I den senaste upplagan räcker Trollhättans åtgärder till 77 poäng av 90 möjliga.    

Utöver flera fina insatser som cykelpool, vintercykling och cykelsommar investerade Trollhättan långt mer än andra kommuner i cykelinfrastruktur under 2021. Och nya Stridsbergsbron bidrar till att höja placeringen, då en fjärdedel av bron kommer att bestå av cykelväg.  

Hur viktig är rankingen?

– Den är jätteviktig för vi vill vara framåt när det gäller hållbart resande och där är cyklingen en viktig pusselbit, säger Agnes Falck, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Mer om hur vi arbetar med cykelvägar i Trollhättan:
Cykling och cykelvägar - Trollhättans Stad

 

 

Relaterad information

Resultat Kommunvelometer Trollhättans Stad

77 av 90 poäng

Infrastruktur investeringar

Trollhättans Stad investerade under 2021 totalt 1239 kronor per invånare i ny infrastruktur för cykling och 83 kronor per invånare i drift och underhåll, vilket är mer än andra mellanstora kommuner som i snitt investerade totalt 347 kronor per invånare. Kommunen får totalt 20 av 20 poäng på delområdet.

Infrastrukturåtgärder

Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom delområdet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har kommunen förbättrat cykelförutsättningar runt skolor.

Informations- och marknadsföringsinvsteringar

Kommunen får totalt 10 av 20 poäng inom delområdet för informations- och marknadsföringsinvesteringar. Kommunen har investerat 230 000 kronor i påverkanssatsningar för cykling under 2021.

Cykelpolitik

Inom delområdet för cykelpolitik får kommunen 9,5 poäng av 10 möjliga. Kommunen har en aktuell cykelplan.

Uppföljning och mätning

Trollhättans Stad får 7,5 poäng av 10 möjliga på delområdet. Kommunen tillhör de 80 procent av kommunerna som genomfört flödesmätningar under de senaste 5 åren.

Organisatoriska åtgärder

Trollhättans stad får totalt 10 poäng av 10 möjliga inom delområdet. Kommunen tillhör de 40 procent av kommunerna som har genomfört ett cykelbokslut eller cykelrevision under 2021.

Senast granskad 2022-09-02 av REBLJU