Trollhättan åtta bland ”superkommuner”

– avancerar 23 platser i Dagens Samhälles ranking

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan avancerar 23 platser och tar klivet upp på åttonde plats i landet när tidningen Dagens Samhälle rankar styrkan och attraktiviteten hos landets kommuner.

Trollhättan jämförs med 131 svenska kommuner i kategorin ”täta kommuner”, bedömt på invånarantal och storlek.

–      Det känns verkligen bra att vi avancerar och uppmärksammas som en attraktiv och stark kommun med goda framtidsutsikter. Det är många som arbetat hårt för att vi ska ta oss vidare och utvecklas positivt efter Saab-krisen och det här är ett fint bevis på att vi är på rätt väg, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Det är tredje gången som Dagens Samhälle utser ”Årets Superkommuner”. Utmärkelsen bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Flera av dem beskriver utvecklingen de senaste åren.

Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Man granskar också förutsättningarna för framtiden: Befolkningens utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi.

När det gäller Trollhättans resultat så är det främst tre saker som sticker ut:

  • Goda kommunikationer
  • God soliditet (kommunala kassan)
  • Stark satsning på kultur

–      Vår ambition är att fortsätta utvecklingen mot att bli 70 000 invånare och det känns verkligen positivt att fler och fler uppmärksammar Trollhättans fina utgångsläge och positiva drivkraft, hälsar Paul Åkerlund.

För mer information: Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, 070-554 44 56. Peter Asp, informationschef Trollhättans Stad, 070-206 86 87.

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU