Peter Göthblad och Marcus Pallvid framför Fairtrade Shop som drivs av Svenska kyrkan i Trollhättan Hållbarhetsstrateg Peter Göthlad och centrumutvecklare Marcus Pallvid framför Fairtrade Shop i Trollhättan som drivs av Svenska kyrkan. Samtliga aktörer gläds över att Trollhättan har utsetts till Årets Fairtrade City.

Trollhättan Årets Fairtrade City 2020

Varje år utser Fairtrade Sverige den kommun som särskilt utmärkt sig i sitt arbete och engagemang till Årets Fairtrade City – och vinnare 2020 är Trollhättan! – Det är väldigt glädjande och en stor uppmuntran till alla aktörer i Trollhättan som på olika sätt bidrar till en rättvisare värld, säger Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är en Fairtrade City sedan 2009. Det är en diplomering och ett nätverk av kommuner som aktivt verkar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Det handlar om ett lokalt samarbete mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet för att bidra till en konsumtion som värnar om mänskliga rättigheter och förbättrar förutsättningarna för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
– Det knyter också an till Agenda 2030, där flera av målen berör arbetet mot fattigdom i första hand. Ytterst handlar det om solidaritet med våra medmänniskor, säger kommunalrådet Esther O´Hara.

Framgångsrikt samarbete

Svenska kyrkan har suttit med i styrgruppen för Fairtrade City Trollhättan sedan den startade, och har drivit Fairtrade Shop på Kungsgatan sedan 2014.
– Vi ser utnämningen av Trollhättan som Årets Fair Trade City 2020 som ett kvitto på att vårt arbete med rättvisefrågor i samarbete med Trollhättans Stad och andra aktörer i staden är framgångsrikt. Det ger oss också motivation att fortsätta det viktiga arbetet med att stå upp för förbättrade villkor för producenterna, säger Elisabet Öman, kyrkoherde i Trollhättans pastorat.

"Oerhört glad"

Organisationen City Trollhättan, som också ingår i styrgruppen, gläds över utmärkelsen och vittnar om ett gott engagemang från sina medlemmar.  
– Jag är oerhört glad att arbetet som bedrivits de senaste åren uppmärksammas med utmärkelsen. Det är en kvalitetsstämpel på att vi tillsammans kan skapa förändring som gäller både lokalt och internationellt. Här räknas allas insatser in, stora som små, och förhoppningsvis inspirerar detta även fler till att vara med, säger centrumutvecklare Marcus Pallvid.

Juryns motivering: Trollhättan Årets Fairtrade City 2020:

”Fairtrade City Trollhättan är ett föredöme vad gäller engagemang och arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Trollhättan visar på ett långsiktigt arbete med hög kvalitet. Det finns en god representation i Fairtrade City-styrgruppen från kommunen, civilsamhället och näringslivet. Tillsammans har styrgruppen genomfört ett flertal samarbeten och aktiviteter som vänder sig till flera olika målgrupper och som bidrar till en hållbar och etisk konsumtion. Trollhättans Stad har dessutom tydliga och ambitiösa mål för inköp av rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.”   

Mer information:

Fairtrade.se

Fairtrade Trollhättans Stad

Senast granskad 2020-09-24 av REBLJU