Från vänster, Maria Engström Weber, Visit Trollhättan Vänersborg, Peter Asp, Anki Sandberg, Anna Nilsson och Dick Eriksson alla från Trollhättans Stad

Trollhättan- du påverkar varumärket

För att en plats ska må bra behövs tillväxt och då i form av nya medborgare, besökare och företagsetableringar. Detta i kombination med Trollhättans Stads mål om att bli 70.000 invånare år 2030 gör att staden nu satsar på att utveckla platsvarumärket och öka vår attraktionskraft som ort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En plats ägs inte av någon utan av de människor som bor och verkar där. Varumärket för platsen Trollhättan ägs och påverkas av den stolta Trollhättebon, du som driver företag här eller är aktiv i någon förening eller organisation.

Tillsammans skapar vi vårt attraktiva Trollhättan.

Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stenhård och de människor vi vill attrahera blir alltmer rörliga. Globaliseringen gör att vårt perspektiv måste breddas och vi måste inse att Trollhättan inte bara konkurrerar med närkommunerna utan även med städer som Shanghai och New York när det gäller kompetensrektyrering.

En del i platsvarumärkesarbetet kommer därför vara att sprida kunskap om Trollhättan och dess attraktionskraft både nationellt och på längre sikt även internationellt. De personer på Trollhättans stad som nu startar upp arbetet är Press- och marknadschef, Peter Asp och marknadskommunikatören, Anna Nilsson. Detta i nära samarbete med både Visit Trollhättan Vänersborg, Näringslivsenheten och en rad andra kollegor på Trollhättans Stad.

Det kommer att byggas ett så kallat digitalt skyltfönster för att kunna visa upp all den handlingskraft och energi som finns i Trollhättan för omvärlden, samt för att kunna bygga den lokala stolthet som krävs för att detta arbete skall lyckas.

Denna nya sajt ska visa en helhet av platsen Trollhättan och vi hoppas att den ska vara till nytta för Trollhättebor, besökare, företagare och potentiella inflyttare.

Trollhättan har historiskt haft sina motgångar, men efter varje motgång så reser vi oss och fortsätter att växa och utvecklas med hjälp av lösningsfokuserad och positiv handlingskraft. 

Handlingskraft är en påtaglig del av vår historia och blir därför en viktig grund för arbetet med platsvarumärket. Just handlingskraft ser vi bevis på runt om oss i vardagen, inom näringslivet, högskolan, den kommunala verksamheten och förenings-, nöjes och kulturlivet. I handling visar Trollhättan att vi är en högst ledande och aktiv plats där människor trivs. Det är en oerhört bra grund för vårt framtida platsvarumärkesarbete.


Har du några funderingar, tankar eller kanske förslag på vad just du är stolt över när det kommer till platsen, Trollhättan så är du välkommen att kontakta Anna Nilsson, anna.nilsson@trollhattan.se, tel 0702-645525.

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU