Framför stadshuset står  Anki Carlsson, Johan Bengtsson, Paul Åkerlund, Livio Benedetto, Stefan Griwall, Monica Hansson, Susanne Haggren, Helena Kortered och Said Niklund

Trollhättan - Bästa företagsklimat i Fyrbodal

Trollhättan tar ett rejält kliv uppåt och hamnar på plats 99 i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet. Glädjande höjer Trollhättans företagare det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen, och därmed har Trollhättan bäst företagsklimat i Fyrbodal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föregående års placering var 153, årets resultat, som blev plats 99, har därmed inneburit ett stort kliv uppåt, hela 54 placeringar.

– Trollhättan har under flera år jobbat målinriktat och engagerat med att förstärka företagsklimatet säger Susanne Haggren, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv Fyrbodal. I år slår det igenom ordentligt i vår undersökning. Nyckeln till förbättringen är bland annat ett serviceinriktat bemötande och en utökad dialog mellan kommun och företag i frågor som berör olika delar av näringslivet, fortsätter Susann Haggren.

Bättre resultat inom flera delområden

Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet har förstärkts och Trollhättan får ett bättre resultat inom nio av totalt 15 områden som undersökningen berör. Inom fem områden är resultatet samma som föregående år.

En fråga som fortfarande tynger ner företagsklimatet såväl lokalt som nationellt är möjligheten för företag att hitta relevant kompetens, och i frågan om tillgång på relevant kompetens backar även Trollhättan.

– Givetvis väldigt glädjande att företagen i Trollhättan upplever ett förbättrat företagsklimat. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla dialog och samverkan med våra lokala företag och andra näringslivsaktörer, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad är glad över det resultatet i undersökningen.

– Ett gott företagsklimat är a och o för en stad som vill växa. Vi har ett fortsatt högt tryck när det gäller företag som vill bedriva verksamhet i Trollhättan och det är ett tecken på att vi är en attraktiv kommun för företag, menar Helena Kortered.

Mätningen visar att det finns en samsyn hos näringslivet och beslutsfattare om vilka områden som är prioriterade att arbeta med. Ökad trygghet, kompetensförsörjning, en förstärkt dialog och en ökad förståelse för företagens vardag toppar listan.

– Vi jobbar kontinuerligt med att skapa bra förutsättningar för det befintliga näringslivet och har det senaste åren växlat upp arbetet. Vi har en näringslivsstrategi på plats som visar riktningen, och tillsammans med näringslivet jobbar vi fokuserat inom flera områden. Ett av dem är kompetensförsörjning och äntligen kan praon och praktik komma igång igen efter pandemin. Vi jobbar också för att skapa fler aktiviteter där våra utbildningsaktörer och näringsliv samverkar, avslutar Helena Kortered.

Relaterad information

Läs mer om mätningen: https://www.foretagsklimat.se/trollhattan

Senast granskad 2023-05-23 av REBLJU