Trafikverket utreder nya slussar i befintlig sträckning ytterligare

Trafikverket har beslutat att göra kompletterande utredningar om vad det innebär att bygga nya slussar i befintlig sträckning. Utredningen väntas vara klar senare under våren. Parallellt fortgår samrådet om de två andra dragningsalternativen, det södra och det norra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Positivt för Trollhättan

I slutet av 2021 presenterade Trafikverket två förslag på placering av nya slussar i Trollhättan, det södra alternativet och det norra alternativet, och samrådet startade. I samrådet har alla möjlighet att tycka till om förslagen och det pågår fram till 20 februari.

Samtidigt som samrådet om de två alternativen fortgår utreder Trafikverket nu vidare möjligheten att bygga nya slussar i befintlig sträckning, det vill säga där slussarna ligger idag.

I utredningen ska Trafikverket titta på om det är tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning, byggtider, risker och kostnader. De ser även över konsekvenser för företag i Vänerregionen som är beroende av sjöfarten för sina transporter.

– När vi har satt oss in i allt material så är vår bedömning att båda sträckningsalternativen som föreslås i samrådsunderlaget påverkar hela Trollhättan väldigt mycket. Att Trafikverket nu utreder möjligheten vidare om att bygga om i befintlig sträckning är väldigt positivt för Trollhättan, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnads- och utvecklingschef.

Inget ställningstagande om dragning i pågående samråd

I yttrandet som ska göras i det pågående samrådet har Trollhättans Stad inte för avsikt att ta någon ställning om de två dragningsalternativen som är föreslagna, eftersom all fakta i dagsläget inte finns framme i och med Trafikverkets kompletterande utredningar.

– Vi ser det som en seger att de har beslutat om nu göra nya utredningar på de befintliga slussarna. Vi ser fram emot ett nytt samråd när all fakta finns framme, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer i Trafikverkets nyhet

Visualiseringsbild av den norra dragningen för nya slussar

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan skulle kunna ske år 2027/2028.

Senast granskad 2022-08-12 av REBLJU