Trafikverket beskär träd längs järnvägen i Trollhättan

Under hösten 2022 fram till våren 2023 avverkar och beskär Trafikverket träd längs järnvägen i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Träden som avverkas och beskärs utgör en risk för järnvägen. Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken, vilket drabbar både resenärer och godstransportörer.

Arbetet med körning av maskiner under röjning och avverkning kan medföra störande buller.

Ta kontakt med Trafikverket om du har frågor eller funderingar

Senast granskad 2022-09-01 av REBLJU