Tillfälligt byte av app för felanmälan

Appen Felanmälan Trollhättan har efter en tids driftstörningar tagits ur bruk. En annan app med samma funktion finns att ladda ned (Orbit Felanmälan), samtidigt som felanmälan alltid kan göras via telefon eller webbformulär.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nytt system för felanmälan på gång

Under en period har det varit driftstörningar med appen Felanmälan Trollhättan, som kan användas för att rapportera fel, avvikelser och synpunkter som rör bland annat gator, parker och anläggningar.

– Inga anmälningar som skickats in har försvunnet på grund av det här. Har du lyckats skicka in en felanmälan via appen så har den alltså kommit fram till oss. Felet har legat i att appen inte har gått att få igång till och från under en längre period, säger Fredrik Hallstensson, gatu- och parkchef.

Nu har appen Felanmälan Trollhättan tagits ur bruk i väntan på att ett nytt ärendesystem ska komma på plats senare under året. Under en övergångsperiod kan appen Orbit Felanmälan, med samma funktionalitet som den tidigare, laddas ned och användas. 

Så här kan du göra en felanmälan till Trollhättans Stad

Att ta kontakt med Trollhättans Stad ska vara enkelt och för att göra en felanmälan finns flera alternativ: via telefon, webbformulär eller app. Under dagtid är det kontaktcenter som tar emot felanmälningar som rings in och för övrig tid, när något är akut, finns ett särskilt nummer. Webbformulär och appen är tillgängliga dygnet runt.

– Våra invånare och även andra som upptäcker avvikelser i Trollhättan eller har frågor och funderingar är alltid varmt välkomna att höra av sig till kontaktcenter, säger Jenny Eisfeldt Nystedt, chef på Kontaktcenter.

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2022-08-12 av JENMAR