Ryggar på personer som lyssnar på en person med mikrofon. Närmast kameran sitter en kvinna med en varselväst med texten Trygghetsvandrare Trollhättan.

Varmt tack till föreningar och trossamfund

Med kaffe och bakverk tackade polisen och Trollhättans Stad föreningar och trossamfund för ett gott samarbete i samband med besöket av en högerextrem politiker nyligen. Den nya formen på möten, som nu genomfördes för femte gången, kommer att fortsätta under hösten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Glädje, tacksamhet och stolthet kan sammanfatta kvällen, då kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund och hållbarhetschef Jörgen Hansson riktade ett stort tack till föreningar och samfund.

Flera personer som sitter och lyssnar engagerat. En man och tre kvinnor sitter längst fram. En kvinna bär slöja, en annan kvinna bär polisuniform.

Hållbarhetschef Jörgen Hansson berättade också om det arbete som pågår med färdplan för social hållbarhet. Där har några områden prioriterats som Trollhättans Stad ska arbeta vidare med, bland andra föräldrastöd, samverkan så att unga hittar vägen in till jobb, tidiga insatser mot alkohol och narkotika och en mer sammanhållen stad med olika typer av boende i alla stadsdelar.

– Nu har vi visat hur bra vi är på att samverka när vi hanterar en kris, nu behöver vi också hitta sätt att samverka i de mer långsiktiga frågorna. Hur kan vi arbeta tillsammans då? Låt oss ses efter sommaren för att prata vidare, menade Jörgen Hansson

En annan som ville tacka föreningar och samfund för det arbetet de gjort tillsammans inför den högerextreme politikern Rasmus Paludans besök i Trollhättan, var polisområdeschef i Fyrbodal, Lars Eckerdal.

En man i poliskläder pratar i mikrofon inför ett tiotal personer som syns i bild.

– Det är inte ofta jag känner mig orolig som polis, men när jag såg vad som hände i flera städer under påsken, då kändes det inte bra! Förr skötte vi ofta jobbet själva inom polisen, men vi har blivit klokare och förstår att vi inte klarar det själva. Här i Trollhättan blev det så bra, när var och en tittade på vad den kunde bidra med: idrottsföreningar, polisen, religiösa samfund och kommunen. Stort tack för det vi gjorde tillsammans, sa Lars Eckerdal.

En av de föreningar som varit med under samtalen, var muslimska shiaförsamlingen, som representerades av Anvar Alladin.

– Att vilja bränna koranen, särskilt under en helig månad, är hemskt, även om vi förstår att han ville provocera oss. Det kändes så fint att vi arbetade tillsammans med Trollhättans Stad, Polisen, Svenska kyrkan, alla föreningar och samfund, det blev ett moraliskt stöd för oss muslimer. Från vår sida har vi försökt att prata med ungdomarna, dämpa känslorna, och att uppmana dem att inte vara på plats för att undvika att ge honom den uppmärksamhet han var ute efter.

– Det är bra att träffas så här, att vi har det här nätverket och inte väntar till det händer något tråkigt. Jag känner mig så stolt över alla som varit med och arbetat tillsammans, fortsätter Anvar Alladin.

Bakelser, kakor och tårtor. I bakgrunden finns även olika frukter

Det var ett fyrtiotal personer som denna gång samlades i Kronans matsal, där det bjöds på kakor och tårtor som bakats av Restad gård Support Group Network. Personerna representerade en stor mängd föreningar och samfund och har i den här sammansättningen träffats fem gånger nu, och en fortsättning väntar till hösten.

Senast granskad 2022-06-20 av REBLJU