Stipendium från Nydqvistska fonden

Nydqvistska fonden för idrottens främjande i Trollhättan delar ut stipendier till idrottsföreningar eller till enskild medlem som verkar inom idrottsområdet. Fram till 31 mars 2023 går det att ansöka om stipendium.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem kan söka stipendium?

Idrottsföreningar som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund och som är aktiva inom Trollhättans kommun eller aktiva ledare, instruktörer, domare med flera som tillhör någon idrottsförening.

För vad kan stipendium sökas?

Stipendium kan sökas för utbildningsinsatser med anknytning till förenings- eller idrottsområdet. Det går bra att söka för genomförda eller för kommande utbildningsinsatser. Insatsen ska dock infalla under innevarande år. Stipendium delas ut efter verifikationer har redovisats.

Hur ska ansökan utformas?

I ansökan ska det framgå vilket belopp som söks, samt vilken form av utbildningsinsatser och hur många individer ansökan avser.

Ansökan skickas till Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 461 83 Trollhättan eller till kulturfritid@trollhattan.se. Sista ansökningsdag är 2023-03-31.

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO