Barn spelar fiol. En lärare instruerar barnen.

Statliga pengar till barn och ungas kultur i Trollhättan

Trollhättans Stad har beviljats nästan två miljoner kronor för utveckling av olika kulturarrangemang för barn och unga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I början av maj har de statliga medlen för Skapande Skola och Kulturskolutveckling fördelats ut av Kulturrådet. Trollhättans Stad har sökt bidrag och beviljats 840 000 kronor till Skapande Skola för läsåret 2022–2023. Pengarna gäller stadens grundskolor och särskola och kommer bland annat användas till fortsatta allsångsprojekt för årskurs två och filmprojekt för årskurs fem.
– Årets projekt avslutas i dagarna med filmsläpp på Youtube med femmornas filmer och tre stora allsångskonserter på Folkets Park 24–25 maj. Det blir även ett par hiphop-dagar för årskurs åtta i slutet av terminen med välrenommerade Freestyle Phanatix, säger Birgitta Berntsson Ärje, utvecklingsledare inom område kultur.

Utveckling av kulturskolverksamheten

Trollhättans Stad har även beviljats 1 112 800 kronor till N3 för utveckling av kulturskolverksamheten. Dessa medel kommer att användas i fortsatt utveckling av:

  • Utvidgat kursutbud. Bland annat för små barn och deras föräldrar och barn och unga med olika funktionsnedsättningar.
  • Utvidgat utbud på lovaktiviteter.
  • Nå ut till nya målgrupper med aktiviteter ute i olika stadsdelar och på landsbygd.
  • Utöka möjligheterna till fördjupning och spets inom olika konstformer.

– Det är roligt att Trollhättans barn och unga kan få ökad mångfald i utbud och möjlighet till fördjupning i kulturutbudet, i såväl skolan som på fritiden, tack var de statliga medlen. Ett viktigt villkor för bidraget är att barn och unga ska ges inflytande i planering, genomförande och utvärdering av de insatser som görs. Det är precis i den riktning vi ska arbeta med barnrättsfrågorna i Trollhättans Stad, säger Birgitta Berntsson Ärje.

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR