"Självklart att prioritera tryggheten"

Trollhättan har fått mycket uppmärksamhet med anledning av SVT:s debatt i onsdags. Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid kommenterar de diskussioner som uppstått.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har fått mycket kritik för att sändningen flyttades från kulturhuset Kronan till en annan lokal. Vad tänker du om det?

– Vårt viktigaste uppdrag är att se till att våra verksamheter kan genomföras på ett tryggt och bra sätt. SVT hade önskemål om att låna en lokal på Kronan för sin sändning, och beskrev upplägget på sitt program. Vi bedömde då att detta skulle kunna fungera bra trots att det skulle förekomma flera olika verksamheter och aktiviteter i lokalerna under samma kväll.

– Allt eftersom vi fick mer information om upplägg och deltagare i SVT:s program stod det klart att riskerna för ordningsstörningar och oro hade ökat. Avstämningarna med polisen gjorde också att jag bedömde att riskerna för att våra verksamheter och våra besökare under kvällen skulle komma att påverkas av sändningen hade ökat. Då är det självklart att prioritera tryggheten för våra verksamheter och besökare. Vi erbjöd därför SVT en annan lokal för sändningen där förutsättningarna för arrangemanget var betydligt bättre, samtidigt som våra verksamheter inte påverkades. Det här gjorde vi på torsdagen, nästan en vecka innan programmet skulle sändas.

– Det är tråkigt att det har tagit så stort fokus i debatten, eftersom frågorna om social hållbarhet är så mycket större och viktigare än vilken lokal SVT sänder från. SVT har förstås möjlighet att välja var de vill sända, och vi har också under processens gång föreslagit flera andra lokaler som de tackat nej till. Kan vi så hjälper vi gärna till att se till att de kan sända från våra lokaler, men det är under förutsättning att våra ordinarie verksamheter inte störs. Det här var inget svårt beslut att fatta för min del, att våra verksamheter och besökare har det tryggt och bra är vårt huvuduppdrag.

Många menar att detta är ett bevis på att det inte är tryggt i Kronogården?

– I våra södra stadsdelar finns det flera utmaningar som har att göra med trångboddhet, ekonomisk otrygghet, arbetslöshet och andra faktorer som påverkar graden av brottslighet i ett område. Våra södra stadsdelar är också utpekade av polisen som ett utsatt område, vilket innebär att kriminella anses ha inverkan på lokalsamhället på olika sätt. Det kan visa sig genom utåtagerande missnöje mot samhället, vilket vi tidvis också ser i våra södra stadsdelar i form av ordningsstörningar och social oro. Det här kan vi naturligtvis inte acceptera, och vi har ett tydligt mål att arbeta för att våra södra stadsdelar inte längre bedöms som ett utsatt område utan vara hållbart.

– Samtidigt får vi inte glömma att det finns en vardag för de 13 000 människor som varje dag lever och verkar i våra södra stadsdelar, liksom överallt annars. Väldigt många invånare är stolta över och trivs jättebra i sitt bostadsområde. Vi själva och många andra aktörer bedriver olika verksamheter där varje dag. Sedan några år tillbaka finns huvudkontoret för vårt bostadsbolag Eidar i området och det fungerar jättebra. Eidars boendemätningar visar också att de boende i exempelvis Kronogården är lika trygga som de boende i andra delar av staden. Eidar kan också se att skadegörelsen i bostadsområdena i Kronogården har minskat med 70 procent på två år.

– Så kort uttryckt, ja, för det mesta är det lika tryggt på Kronogården som i våra övriga stadsdelar, men det finns problem med kriminalitet som påverkar lokalsamhället, och det är vi väl medvetna om.

Hur gör ni för att ändra det?

– De absolut viktigaste frågorna som vi som kommun kan arbeta med är det förebyggande arbetet. Att vi har en bra skola, att unga har en meningsfull fritid och människor får hjälp att komma i arbete eller annan sysselsättning är ju nyckelfrågor för att alla invånare ska ha möjlighet till en god hälsa och goda livsvillkor. Det här är ju vad vi arbetar med varje dag, både själva och tillsammans med andra aktörer, för att stärka den sociala hållbarheten i Trollhättan. Men vi behöver ju fortsätta jobba med detta. Några saker som ligger framför oss är skolans arbete för att skapa en likvärdig skola, där vi väntar förslag på åtgärder i september. Vi gör också en satsning runt Kronogårds torg för att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö där. Och vi fortsätter att jobba hårt för att minska utanförskapet bland unga, ha snabba sociala insatser för att fånga upp unga lagöverträdare i samverkan med polisen är andra viktiga saker vi arbetar med.

Ulrika Strandroth Frid

Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

Senast granskad 2020-02-28 av REBLJU