17 personer står inomhus på en trappa. Trollhättans Stad, Visit Trollhättan/Vänersborg, City Trollhättan och Folkets Hus Kulturhuset arbetar tillsammans i en satsning på sommaraktiviteter i centrum.

Satsning på sommaraktiviteter i centrum

Trollhättans Stad har avsatt två miljoner kronor för att satsa på sommaraktiviteter i centrum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan satsar på att bli en ännu attraktivare sommarstad. Förutom befintliga evenemang, som exempelvis Fallens Dagar och Trollhättan Action Week, pågår nu ett arbete att utöka utbudet av sommaraktiviteter i centrum.
– Vi vill stärka Trollhättan som besöksmål under sommaren och aktivera centrum för såväl invånare som besökare, säger Peter Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande.

Uppstartsmöte

I januari arrangerades ett uppstartsmöte. Där deltog bland annat representanter från olika verksamheter inom kommunen, City Trollhättan och Folkets Hus Kulturhuset.
– Det var ett glatt positivt möte med många idéer. Nu kommer vi jobba vidare tillsammans för att skapa ett härligt sommarprogram i centrum, säger Karin Stammarnäs, områdeschef kultur.

Senast granskad 2023-01-30 av JONHJO