Folksamling kring olika utställare utomhus vid Kronan.

Välkommen till planeringsmöte inför Hela Kronan Gungar 2023

Hela Kronan Gungar är en årlig festival som anordnas i och omkring Kronan Kulturhus på Kronogården i Trollhättan. Grundidén är att festivalen ska vara en föreningarnas dag, en möjlighet att synas och presentera sin verksamhet för besökarna och att dela tankar och idéer. Hela Kronan Gungar är också en festdag för Trollhättan i stort och Kronogården i sig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 
 

Plats: Kronan Kulturhus
Datum: 12 december
Tid: 18.00

 
 

Anmälan: Ingen anmälan krävs

 

Mötesagenda

  • Om evenemanget och årets tema
  • Tider
  • Förväntningar
  • Intresseanmälningar
  • Idéer

Relaterad information

Kulturevenemang i Trollhättan

Senast granskad 2022-12-07 av JENMAR