Översyn av ungdomsverksamheten Sporty Friday

Trollhättans Stad har agerat kontinuerligt på de händelser som kommit in angående ungdomsverksamheten Sporty Friday som bedrivs på Granngården, av Kultur och fritid i samarbete med föreningslivet. - Vi ser jätteallvarligt på de uppgifter som kommer fram i tillbudsrapporterna och har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger förvaltningschef Tommy Svensson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vid de tillfällen som en händelserapport kommit in, har Trollhättans Stad tittat närmare på vilka åtgärder som kan vidtas för att hindra de problem som uppstått. Det handlar exempelvis om kontakter med ungdomar som inte skött sig, orossamtal till föräldrar, förändringar i och utanför lokalerna för att försvåra skadegörelse eller utökad bemanning.

Verksamheten bygger på en överenskommelse mellan IFK och kommunen, som utvärderas kontinuerligt. Vid senaste utvärderingen kom parterna överens om att göra en djupare översyn för att se hur vi ska gå vidare med verksamheten för att den ska fungera bättre.

– Vi vill vara tydliga med att trygghetsvandrare får ögonblicksbilder av verksamheten och reagerar på dem. Trygghetsvandrarna som verksamhet har ingen uppfattning om Sporty Friday, men välkomnar resultatet av den översyn som pågår, menar Gigi Cederholm, ansvarig för trygghetsvandrarna inom Trollhättans Stad. 

 Vi kommer också att skärpa rapporteringssystemet för hur trygghetsvandrare rapporterar in det de får till sig, så att vi kan få en mer systematisk bild av de avvikelser som de ser utifrån sin roll, fortsätter Gigi Cederholm.

– Vi är förstås också måna om att eventuella synpunkter på verksamheten kommer fram till oss, så att vi kan ta med det i de utvärderingar vi har med föreningen, kommenterar förvaltningschef Tommy Svensson.

Den som har synpunkter på verksamheten är varmt välkomna att höra av sig till områdeschef Camilla Magnusson, camilla.magnusson@trollhattan.se

Senast granskad 2020-02-21 av REBLJU