En bronsskulptur av en hund, en uggla och en hare. Konstverket Olika leka bäst hittar du vid Sylte bibliotek

Olika leka bäst vid Sylte bibliotek

Nu är konstverket "Olika leka bäst" på plats utanför nybyggda Sylte bibliotek som invigdes hösten 2021. Verket är en tre-enighet bestående av en hund, en hare och en uggla i naturlig storlek i patinerad brons av konstnären Kent Karlsson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Olika leka bäst visades i Trollhättans konsthall hösten 2019 i utställningsprojektet Dialog där Kent Karlsson var en av konstnärerna.

- Jag blev så där omedelbart förtjust i verket och kunde inte släppa tanken på det. När vi undersökte tänkbara konstverk kring Sylte bibliotek ställdes frågan till Kent om det fanns kvar. Till vår stora glädje gjorde det, och det kunde köpas in. Jag hoppas att det tilltalar alla åldersgruppen och kan locka till både klappar, låtsas-matning och en provsittning på hundens rygg för de allra minsta, säger Karin Stammarnäs, Områdeschef Kultur i Trollhättan Stad.

- Under våren kommer ytterligare offentlig utsmyckning på plats inne i biblioteket. Vi ser fram emot verk av Felicia Björklund och Camilla Engman berättar Karin Stammarnäs.

Konstnären Kent Karlsson om Olika leka bäst

"Det är tre djur som finns i många sagor, grottmålningar, fabler och andra media. De har följt människan genom historien och tillskrivits olika egenskaper under olika tider och på olika platser.

Idén uppstod i arbetet med ett skissuppdrag till en förskola och det fanns ett önskemål om en skulptur som kunde användas av barnen. Den första varianten bestod enbart av hunden och ugglan. Haren tillkom senare och bidrog i viss mån till utseendet av ett klassiskt stilleben.

Jag tänker mig att de tre sitter där, ser oss passera och undrar vad vi håller på med.

Titeln är en travesti av uttrycket ”Lika barn lika bäst”. Kan så vara men jag önskar att Olika barn kan leka minst lika bra. Gärna tillsammans med Lika.

Det finns tre skulpturer av denna variant, en i privat samling, en i Norrköpings Kommun samt den här i Sylte, Trollhättan.

Den står på en bra plats, en mötesplats. Ett bibliotek är aldrig fel och det kändes bra under den korta tid monteringen varade. Det kom barn och vuxna som både betraktade och fysiskt använde skulpturen.”

Sedan tidigare finns verket Albino Aid av Kent Karlsson i Trollhättan. Ni kanske har sett den stora vita haren som hälsar besökare varmt välkomna till Innovatum District och till Konsthallen Trollhättan?

Här läser du om fler offentliga konstverk i Trollhättan

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR