En undersköterska står bredvid en kommunbil utomhus på en parkering. Carina Lindell Bäckmark jobbar som undersköterska i den nystartade larmpatrullen.

Nystartad larmpatrull i Trollhättan

Trollhättans Stad har startat upp en larmpatrull inom hemtjänsten. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för personalen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under 2022 har Trollhättans Stad startat upp en larmpatrull. Verksamhetens uppdrag är att åka på trygghetslarm i kommunen.
– Att ha ett trygghetslarm innebär att man när som helst på dygnet kan få hjälp. Exempelvis om man har ramlat eller behöver hjälp med ett toalettbesök. Vi i larmpatrullen arbetar mellan 06.30 och 22.00. Övrig tid täcker nattpatrullen, säger Carina Lindell Bäckmark, undersköterska i larmpatrullen.

Två yrkesroller

I dagsläget arbetar 12 personer i larmpatrullen. Fyra larmadministratörer och åtta undersköterskor.
– Larmadministratörens roll är att koordinera ut larmen till undersköterskan. Undersköterskans arbetsuppgift är att åka ut på larm och installera larmenheter och nyckelgömmor, säger Mattias Berntsson, enhetschef.

Förbättrad arbetsmiljö

Huvudsyftet med larmpatrullen är att förbättra arbetsmiljön för personalen genom att ta bort larmmomentet från ordinarie hemtjänstgrupper.
– Jag hoppas att jag genom mitt jobb i larmpatrullen ska kunna avlasta mina forna kollegor ute i hemtjänstgrupperna så att de ska slippa känna den stress som larmen ger, säger Carina Lindell Bäckmark, undersköterska i larmpatrullen.

Film om larmpatrullen

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR