Tre undersköterskor står framför en julgran och håller varsitt diplom. Kvalitetsstödjarna Homa Behadori, Emina Berisa och Marija Antic

Ny funktion ska höja kvalitén inom omsorgen

Trollhättans Stad har utbildat så kallade kvalitetsstödjare inom hemtjänsten och på stadens vård- och omsorgsboenden. Målsättningen är att arbeta med förbättringsåtgärder och höja kvalitén i verksamheterna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kvalitetsstödjare är en ny funktion som skapats inom Trollhättans Stads hemtjänst och på stadens vård- och omsorgsboenden. Totalt har 60 undersköterskor utbildats till kvalitetsstödjare. 30 inom hemtjänsten och 30 på stadens vård- och omsorgsboenden.
– Det känns jättespännande att få komma igång att arbeta som kvalitetsstödjare. Utbildningen har gett oss många verktyg att jobba med kvalitetsförbättringar, säger Edit Deak  undersköterska på Källstorpsgården.

Ambassadörer i verksamheterna

Utbildningen har finansierats av centrala medel via personalutskottet. Fokus har legat på kvalitet, förbättringsarbete, målsättning och uppföljning.
– Jag tyckte utbildningen var jättebra. Det handlar om att brukare ska få så bra kvalité som möjligt. Parallellt med mitt eget jobb kommer jag som kvalitetsstödjare att arbeta med att sprida information till min arbetsgrupp om de lärdomar jag fått kring strukturerat förändringsarbete, säger Mikael Lindman, undersköterska inom hemtjänsten.

Senast granskad 2022-10-05 av JENMAR