Kvinna som skydar sitt ansikte med händerna

Lever du med våld i nära relation?

Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Corona, en pressad situation kan bli än mer ansträngd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den rådande Corona-pandemin, den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor hos oss alla. Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Corona, en pressad situation kan bli än mer ansträngd. 

Det fysiska våldet är ofta kombinerat med olika former av psykiskt och sexuellt våld. På Enheten mot våld i nära relation kan både våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd.

Läs mer om vilket stöd som går att få ifrån Enheten mot våld i nära relationer

Logotyp, Huskurage

Huskurage - tillsammans kan vi stoppa våldet!

Trollhättans Stad står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Med Huskurage kan vi förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Bro över älven i dimma

Samverkan mot våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relation arbetar genom personalgrupper inom de olika samverkande myndigheterna för att stärka kunskapen kring våld i nära relationer, trafficking samt hedersrelaterat våld, i sin helhet och ur ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Senast granskad 2020-04-14 av REBLJU