Aktiviteter för unga i verksamhetslokal på N3

Kostnadsfri kulturskola för barn och unga

Idag kör kulturskolan igång sin verksamhet för året – och den är kostnadsfri för barn och unga efter beslut i kommunfullmäktige i november. – Det visar att vår verksamhet har förtroende och att en av våra viktigaste målgrupper verkligen prioriteras, säger Karin Stammarnäs, områdeschef Kultur i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När kulturskolan idag slår upp portarna till årets verksamhet innebär det inte bara att samtliga aktiviteter i princip redan är fullbokade, utan framförallt ökade möjligheter för fler barn och unga att uttrycka sig efter beslutet att kulturskolan ska vara kostnadsfri för dem.
– Vi är glada att detta äntligen sker för att säkerhetsställa att ekonomi inte ska vara ett hinder för barn och unga att vara delaktiga i kulturskolan, ett väldigt viktigt och bra beslut som togs av den politiska majoriteten, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Statligt stöd för än mer utveckling

På N3 – mötesplats för ung kultur - sker det även utveckling på flera håll. Trollhättans Stad har fått drygt 1, 2 miljoner kronor i utvecklingsmedel från Kulturrådet för att utvidga kursverksamheten, lovverksamheten och Mötesplatsen N3 utifrån nya målgrupper och deras behov.
Det handlar om nya kurser för yngre barn och deras medföljande vuxne, uppsökande verksamhet på fritidsgårdarna – och barn och unga med funktionsvariationer.
– Lovverksamheten vill vi utveckla utifrån barns och ungas önskemål och aktuella intresseområden inom lek, konst och kultur på olika sätt. N3 som mötesplats vill vi utveckla för ungdomar och unga vuxna som har specialintressen inom olika kulturyttringar. Här får man möta professionella konst- och kulturutövare som vi hoppas kunna inspirera det egna intresset och ge goda förebilder säger Birgitta Berntsson Ärje, utvecklingsledare.

Kulturplan för barn och unga

Kultur-och Fritidsnämnden har antagit Kulturplan för barn och unga. Det är ett verktyg för att arbeta strategiskt, med långsiktig hållbarhet och en helhetssyn rörande frågor som berör barn och ungas kulturverksamhet arrangerad av Kultur- och fritidsförvaltningen.
- Kulturplan för barn och unga ska stärka demokratiuppdraget för ökad jämlikhet, främjande av fri åsiktsbildning, värnandet av barns och ungas rätt att uttrycka sig, samt värna allas rätt att ta del av kulturen avslutar Birgitta.

Senast granskad 2022-06-15 av JENMAR