Ett motionsspår i skogen. Det är mörkt och lamporna är tända. Sandhemsspåret i området Sandhem-Halvorstorp. Foto: Joachim Nywall.

Kortare belysningstimmar vid motionsspår och idrottsanläggningar

För att minska elanvändningen inför Trollhättans Stad kortare belysningstimmar vid stadens motionsspår och vid vissa idrottsanläggningar. Dessutom sker en tillfällig avstängning av kultur och fritidsförvaltningens bastur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Just nu är energisituation kraftigt ansträngd i Sverige och Europa. Trollhättans Stad jobbar med flera förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för elbrist. För att dra ner på elanvändningen har Kommunstyrelsen beslutat att införa kortare belysningstimmar vid stadens motionsspår, Edsborg idrottsplats samt övriga fotbollsanläggningar med konstgräs som drivs av Trollhättans Stad. Minskningen omfattar att belysningen tänds senare och släcks tidigare. Exakt tidsangivelse kan justeras efterhand, men omfattar cirka 1–2 timmar färre per dag.
– Detta gäller från och med 1 december 2022 till och med 31 mars 2023. Vi anser att dessa åtgärder är rimliga sett till balansen mellan de besparingar som kan åstadkommas, kontra den inverkan det har på det hälsofrämjande, trygghetsskapande och varumärkesbyggande effekterna, säger Tommy Svensson, förvaltningschef kultur och fritid.

Avstängning bastu

Det har också beslutats att samtliga bastur inom kultur och fritidsförvaltningen, inklusive den populära bokningsbara bastun vid Sjölanda, ska stängas av under perioden 2022-12-01 till 2023-03-31. Det omfattar dock inte tider som bokats sedan tidigare.

Energiläget – så agerar Trollhättans Stad

Relaterad information

Motions- och elljusspår

Senast granskad 2022-12-09 av JONHJO