Konferenser om suicidprevention öppna för alla

Daniel Frydman som är specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut och psykoanalytiker kommer till Uddevalla och Mellerud 26 och 27 april. Föreläsningarna erbjuds också digitalt 18, 19 och 20 april.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje vecka dör ungefär 30 personer av självmord i Sverige. Vilka tar sitt liv och hur bemöter vi suicidnära? Det är temat för konferenser som hålls vid flera tillfällen under våren.

Läs mer och anmäl dig via fyrbodal.se/suicidprevention

Senast granskad 2023-04-12 av JENMAR