Koll på soc

Koll på soc

Koll på soc är en webbsajt för barn om socialtjänsten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Webbplatsen Koll på soc svarar på barns frågor om socialtjänsten. Informationen utgår ifrån barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten. På webbplatsen finns också tips för hur innehållet kan användas av kommuner och andra organisationer för att informera vidare.

Koll på soc - kollpasoc.se

All information på webbplatsen Koll på soc har tagits fram av Barnombudsmannen i samarbete med barn och unga. Materialet har faktagranskats av Socialstyrelsen. Webbplatsen drivs av Barnombudsmannen.

 

Senast granskad 2022-09-13 av REBLJU