Undervisning bedrivs på grundskolor och förskolor

Gymnasieskolorna inom Kunskapsförbundet Väst går över till distansundervisning från och med onsdagen. Grundskolor och förskolor är igång som vanligt, och där planeras ingen omläggning till hem- eller fjärrundervisning om inte Folkhälsomyndigheten rekommenderar detta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Undervisning bedrivs på grundskolor och förskolor 

Karin Persson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen, poängterar att verksamheten i skolan är igång och att en eventuell omläggning till hem- eller fjärrundervisning görs först om Folkhälsomyndigheten rekommenderar att detta sker. 

Datorer och läsplattor är sedan flera år ett helt naturligt inslag i undervisningen på grundskolorna i Trollhättans Stad. Elever och lärare använder både den digitala lärplattformen It’sLearning och Googles program och appar i det dagliga skolarbetet.  Utbildningsförvaltningen har startat förberedelserna och arbetar med en planering för att bedriva fjärrundervisning om det behovet skulle uppstå.

Från årskurs 4-9 har varje elev en egen elevdator som de kommer att kunna använda hemifrån. För de yngre eleverna finns en dator per två elever, och där kommer skolorna att så långt det är möjligt erbjuda lånedatorer till de elever som inte har tillgång till dator i hemmet.  Fjärrundervisningen kommer att innebära en kombination av videomöten och hemarbete med datorer, men självklart också vanliga skolböcker och annat material.

– Fjärrundervisning är en nödlösning och självklart inget som fullt ut ersätter den vanliga undervisningen i skolan med klasskamrater och lärare. Men om vi hamnar i ett läge där skolorna inte längre är öppna blir det ett sätt att ändå bedriva undervisning, kommenterar förvaltningschef Karin Persson. 

– Man måste också komma ihåg att våra elever har väldigt olika förutsättningar. Det handlar självklart om ålder, men också om att elever, beroende på hemsituation, kan ha utmaningar i att delta i fjärrundervisning.  Det krävs en bra internetuppkoppling och möjlighet till studiero, men föräldrarnas roll och ansvar blir också viktigare i ett sådant läge, fortsätter Karin Persson.

Kunskapsförbundet Väst övergår till distansundervisning

Från onsdagen övergår skolorna inom Kunskapsförbundet Väst till distansundervisning, i enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. För mer information om denna övergång hänvisas till Kunskapsförbundet Västs hemsida.

Jourtelefon till biståndsenheten

Det har uppstått ett ökat tryck på biståndsenheten, bland annat med anledning av de beslut som tagits om stängning av de restauranger som är lokaliserade vid omsorgsboendena. För att öka tillgängligheten har därför biståndsenheten öppnat en jourtelefon som är öppen klockan 09.30–16.30 måndag–torsdag samt fredagar klockan 09.30–15.00.  Till exempel med frågor om vilken hjälp och vilka insatser som finns att ansöka om via omsorgsförvaltningen. Jourtelefonen kommer vara öppen tills vidare, så länge behovet finns och nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00.

Andra åtgärder och besked i våra verksamheter

  • Biblioteket har beslutat att ställa in sina kulturaktiviteter fram till och med 31 maj
  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har stängt second hand-butiken Returen och Yesterday, samt caféet på Tulpangården.
  • Nytt datum för Miss Li som kommer att genomföra sin konsert i Trollhättan 30 oktober. Köpta biljetter gäller.
  • Nytt datum för Smaka på Trollhättan blir 11-12 september på torget i Trollhättan, ett arrangemang som skulle hållits 8-9 maj.
  • Slättbergshallens B-hall stänger tio dagar tidigare än planerat då verksamheten minskat när föreningar ställer in sin verksamhet. Det innebär att B-hallen stänger från och med 18 mars.
Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Trollhättans Stads åtgärder med anledning av coronapandemin, samt uppdaterad information från myndigheter.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-27 av REBLJU