Närbild på vattendrag med skog i bakgrunden

Göta älv och Vänersborgsviken blir vattenskyddsområde

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken - nu blir det vattenskyddsområde. På sikt kommer beslutet att spela en stor roll för framtidens samhälle och dricksvatten säkras för generationer framöver.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att skydda Göta älv och Vänersborgsviken som vattentäkt. Från och med den 1 juli 2022 klassas området som vattenskyddsområde. De nya föreskrifterna innebär att miljöfarlig verksamhet behöver anmälas och godkännas av kommunen.

Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) sträcker sig över sex kommuner utmed älven - Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.

Föreskrifter, kartor, vanliga frågor och svar hittar du på vattenskyddsområdets gemensamma webbplats - gavso.se

Anmäl miljöfarlig verksamhet (e-tjänst)

Senast granskad 2022-08-12 av JENMAR