Medarbetare håller upp diplom och blomma.

Fler utbildade undersköterskor

Trollhättans Stad har fått fler utbildade undersköterskor. I januari avslutade två grupper sin utbildning till undersköterska.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under tre terminer har stadens omsorgsförvaltning haft timanställda vårdbiträden och stödbiträden som läst Omsorgsprogrammet på halvtid, där arbete kombinerats med studier. Utbildningen genomfördes via Kunskapsförbundet Väst där deltagarna efter slutförda studier blivit godkända undersköterskor enligt vård- och omsorgscollege.
– Vi är så stolta att våra medarbetare har byggt på sin kompetens genom denna deltidsutbildning! Våra arbeten inom vård och omsorg är kvalificerade arbeten, och vi ser att vi i framtiden behöver fler medarbetare med rätt kompetens för att kunna ge god vård och omsorg till våra brukare. Därför är det så viktigt att vi hela tiden bygger på våra kunskaper, tar del av ny kunskap och arbetssätt samt omvärldsspanar på vilka kommande behov vi behöver rusta oss för, säger Jane Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

Senast granskad 2023-02-20 av JONHJO