Bild på kartan där man pekar på Trollhättan

Energiläget - så agerar Trollhättans Stad

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Trollhättans Stad jobbar med förebyggande och löpande åtgärder kopplat till utvecklingen kring energibrist.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tre anledningar till att vi tillsammans behöver spara el

transformatorstation

1. Minskade kostnader.

Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

2. Minska risken för elbrist.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för manuell frånkoppling, som innebär att elen stängs av i ett större område för att belastningen på det svenska elsystemet är för hög.

3. Vi hjälper varandra.

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige och i våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

 

Tips för att spara el

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

 • Minska tiden i duschen.
 • Sänk inomhusvärmen.
 • Tvätta när den allmänna elanvändningen är som lägst.
 • Stäng av apparater och släck lamporna.
 • Täta ditt hus.
 • Tänk efter vad du använder el till.
 

En grad lägre inomhus-temperatur minskar energin för uppvärmning med cirka fem procent

 

Effektiva kranar och dusch-munstycken minskar varmvatten-användning upp till 40 procent

 

LED-lampor drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor

 

Täta fönster och dörrar kan minska värmeläckaget med upp till 33 procent

 

Så arbetar Trollhättans Stad med att minska energianvändningen

Trollhättans Stad arbetar alltid med energieffektivisering och att minska energianvändningen och därmed minska elkostnaderna – även innan de markant stigande elpriserna.

Lista åtgärder

 • Från och med 1 november tänds gatubelysningen i Trollhättan en halvtimma senare på eftermiddagen och släcks en halvtimma tidigare på morgonen.
 • Stora delar av jul- och vinterbelysningen tänds tillsammans med gatubelysningen, där tiderna kortas ned på samma sätt som den.
 • Under hösten testar vi närvarostyrd utomhusbelysning i två områden i Trollhättan. Närvarostyrd belysning innebär att 30% av ljuskapaciteten är påslagen hela tiden och när någon rör sig i området går den upp till full styrka. Om testerna blir lyckade införs närvarostyrd belysning på fler platser i Trollhättan allt eftersom.
 • Gatubelysningen byts löpande ut till led-armaturer. Vi har 13 000 gatlyktor i Trollhättan och i dagsläget är 3000 av dessa led.
 • Trollhättans Stads verksamheter bör vara restriktiva med jul- och dekorationsbelysning i egna kontors- och verksamhetslokaler. En viss minskning rekommenderas också i lokaler för dem vi är till för, exempelvis inom barnomsorg och boenden. Viktigt att julbelysningen släcks under nätter och helger om lokalerna inte används då. Förvaltningar och bolag som arrangerar julbelysning på offentlig plats ska se över möjligheten att minska omfattningen. Man ska också minska användningen av onödig fasadbelysning.
 • I Trollhättans Stads lokaler ska man säkerställa att belysningen inte är påslagen när den inte behövs.
 • I Trollhättans Stads elvärmda lokaler ska inomhustemperaturen ses över.
 • Anställda ska undvika användningen av extra el-element eller värmefläktar.
 • Alla förvaltningar och bolag har fått i uppdrag att hitta möjliga el-besparingsåtgärder i verksamheterna.
 • Kortare belysningstimmar vid motionsspår.
 • Kortare belysningstimmar vid Edsborg idrottsplats samt övriga fotbollsanläggningar med konstgräs som drivs av Trollhättans Stad.
 • Tillfällig avstängning av kultur- och fritidsförvaltningens bastur, inklusive den populära bastun vid Sjölanda badplats.

 

Tändsticka

Hur förbereder jag mig på ett elavbrott?

Din krisberedskap innebär att förbereda sig genom att säkra tillgång på mat, vatten, värme och information. Energimyndigheten har tagit fram bra information om detta.

Elavbrott, vad gör jag nu?

Relaterad information

Trollhättans Stads tips och information om energi och uppvärmning (öppnas i nytt fönster)

Energimyndighetens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Svenska kraftnäts webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Krisinformation från svenska myndigheter (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats (MSB) (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-09 av JENMAR