En vecka fri från våld 2023

Under vecka 47 deltar Trollhättans Stad i det nationella initiativet En vecka fri från våld. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor – Orange day

Den 25 november inträffar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

En vecka fri från våld i Sverige

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i samband med FN-dagen i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor. Nationellt leds En vecka fri från våld av riksorganisationerna Unizon och MäN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).


Visste du att

"Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats."

"En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig."

"Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och i världen."


Hur uppmärksammas veckan i Trollhättan?

I Trollhättan uppmärksammar olika verksamheter veckan lite extra:

  • Orangea flaggor hissas utanför kommunhuset
  • Personal klär sig i orange för att uppmärksamma veckan
  • Kungsportstunneln och trädet på torget lyser i orange
  • Informationsfilmer visas i stadshusets foajé
  • Aktiviteter under veckan för de som bor på skyddat boende mm.
  • Under veckan pågår även kompetensutveckling i form av konferenser och föreläsningar för professionella som på något sätt arbetar för att motverka våld.

Välkommen att delta i olika aktiviteter

Under vecka 47 anordnas flertalet aktiviteter som du har möjlighet att delta i. Här nedan kommer vi att lista de olika aktiviteterna. 


Aktuella filmer kring våld

Titta på olika informationsfilmer som är högst aktuella i samband med "En vecka fri från våld".

Film - Kära pappa (på Youtube)

Film - Ibland är inte allt så bra som det ser ut att vara (på Youtube)

Film - Tystnaden på (Youtube)

Film - Vad är våld? - våld är inte bara slag (på Youtube)

Film - Våld mot kvinnor med funktionsnedsättnig (på Youtube)

Film - Ljusmanifestation på (Youtube)

Film - Schyssta relationer på (Youtube)

Film - Enheten mot våld i nära relation (på Youtube)

Film - Introduktion våld i nära relation (på Youtube)

Film - Hur kan vi hjälpa till (på Youtube)


Samverkan

Under en vecka fri från våld samarbetar Trollhättans Stad med nedanstående organisationer.

Antidiskrimineringsbyrån

Integrationsforum är en ideell förening och vi bedriver en antidiskrimineringsbyrå. Vårt syfte är att verka för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter ett samhälle med jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Vi vill se ett samhälle fritt från förtryck, fördomar, utsatthet och diskriminering. Föreningen arbetar för en rättvisare värld.

Antidiskrimineringsbyrån

Brottsofferjouren Fyrbodal

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer.

Brottsofferjouren

Eidar

Eidar är Trollhättans kommunala bostadsbolag och drivs utifrån ett allmännyttigt syfte. Det innebär att vi kombinerar affärsmässighet och samhällsansvar i vårt uppdrag.
Vi erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter i Trollhättan och är med och skapar förutsättningar för att staden ska fortsätta växa och studenter kan flytta till staden.
Det innebär även att Eidar har ett aktivt samhällsansvar där vi bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi på Eidar tycker att det är viktigt att vi alla visar omtanke och vågar bry oss om varandra. Därför inför vi ”Våga bry dig!”. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera om vi känner oro för att en granne far illa eller inte mår bra.

Tillsammans kan vi göra skillnad! (eidar.se)

Kvinnojouren Duvan och Tjejjouren Eva

Kvinnojouren Duvan och Tjejjouren Eva är ideella föreningar som arbetar för att stötta kvinnor och barn som utsatts för misshandel, kränkningar, hot, hedersrelaterat våld och trafficking. Vi är politiskt och religiöst obundna och vänder oss främst till kvinnor i Trollhättan med omnejd.

Kvinnojouren Duvan

Trollhättan Energi 

Trollhättan Energi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad och vi är en aktiv aktör i stadens utveckling. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Varje dag arbetar vi för att skapa en hållbar vardag för alla som bor och verkar i Trollhättan med omnejd. Vår vision är att vara "Den goda kraften för generationer". 
Vi på Trollhättan Energi tror på människor och har tillit till varandras förmåga och kunskap. Tillsammans med kollegor, partners och kunder utvecklas vi och blir starkare. För oss är det självklart att stå bakom ”En vecka fri från våld” - vi som drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld ännu bättre och som tror på människors lika värde.

Senast granskad 2023-09-15 av ANDGLE