Ditt bibliotek växer!

Under våren kommer Trollhättans bibliotek bli en del av Biblioteken i Fyrstad. Det innebär att du kommer att kunna låna, reservera och lämna tillbaka böcker och medier på vilket bibliotek du vill i Fyrstad – med bara ett bibliotekskort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Biblioteken i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil blir nu Biblioteken i Fyrstad. Det innebär bland annat att biblioteken får en gemensam webbplats, biblioteksdatabas och mediebestånd. 

Samma service oavsett var du bor

För dig som använder biblioteket innebär samarbetet framför allt att du får tillgång till ett större medieutbud och att servicegraden ökar. Du får helt enkelt möjlighet till samma service oavsett var i Fyrstad du bor. Du kommer att kunna låna, reservera och lämna tillbaka medier på vilket bibliotek du vill i de fyra kommunerna. Till exempel kan du låna en bok på Lysekils stadsbibliotek och sedan lämna tillbaka den på Sylte bibliotek i Trollhättan.

Samma låneregler kommer att gälla för samtliga bibliotek och du kommer även att ha tillgång till samma digitala bibliotekstjänster oavsett kommun.

Ökad kompetens

Den här samverkan innebär även en ökad möjlighet till nätverkande och kunskapsdelning bland bibliotekens medarbetare, vilket i sin tur bidrar till ökad kompetens och minskad sårbarhet hos personalen.
– Med ett gemensamt lånekort, bibliotekssystem och webb så får användarna enklare tillgång till fyra kommuners medieutbud, vilket blir ett mervärde för invånarna i de fyra kommunerna, säger Annelie Johannisson, Områdeschef för biblioteken i Trollhättan.

Ny bibliotekswebb under våren

Bibliotekens nya gemensamma webbplats och biblioteksdatasystem kommer att vara på plats under våren 2023. Övergången till de nya systemen kommer att ske i etapper där biblioteken i Uddevalla är först ut, följt av Vänersborg, Trollhättan och slutligen Lysekil.

Senast granskad 2023-02-06 av JONHJO