Frida Erlingsson, lärare, tittar på en av sina elever

"Det bästa med yrket är relationerna till eleverna"

Hon studerade psykologi och sociologi eftersom hon alltid varit intresserad av människor, men för att försörja sina studier började hon arbeta extra som lärarvikarie. Det ledde till en ny väg. – Läraren arbetar verkligen med människan och individen, hon är inte där bara för att lära ut kunskap, utan det handlar mer om att förstå människan – så det passade mig väldigt bra, berättar Frida Erlingsson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Frida Erlingsson hade faktiskt lovat sig själv att aldrig bli lärare, framförallt för att hon hade sett sin mamma jobba och slita hårt i den rollen, men när Frida skulle dryga ut sin studentkassa genom att vikariera på en skola innebar det ett uppvaknande och bitarna föll snart på plats. 
– Det gick väldigt bra för mig när jag vikarierade som lärare, och jag blev sporrad av det. Jag insåg att skapa relationer med eleverna var viktigt, och eftersom jag arbetade så mycket där hann jag skapa många relationer. Och har man relationer kommer man väldigt långt, utan dem kommer man ingenstans.

Frälst redan första dagen

Frida lade därefter psykologi- och sociologistudierna åt sidan och påbörjade istället en gymnasielärarutbildning, inriktning historia och svenska, med behörighet från årskurs 3. Och som relativt nyutbildad lärare kom hon till Sylteskolan 2015. 
– Jag hade fått höra om jobbet av en bekant och visste inte vad jag gav mig in på, men jag blev frälst redan första dagen! Verkligen! Den stöttningen jag fick som nyutexaminerad, av hela kollegiet, var fantastisk. Jag hade inte överlevt utan dem, säger hon och skrattar innan hon blir allvarlig igen:
– Denna skola ger mig många möjligheter och jag känner mig så behövd. Jag kan ge eleverna mer än kunskap, det handlar om trygghet, värdegrund, att få vara med och påverka elever tidigt i deras liv, ge dem verktyg för att klara livet – och då handlar det inte bara om att kunna komparera adjektiv…utan om livskunskap, hur man klarar sig på nätet och andra situationer som man hamnar i.

En vuxen att lita på

Relationsbyggandet till eleverna är centralt för Frida, men det är ingen enkel resa.
– Det bästa med yrket är relationerna till eleverna, och hur långt man kan komma med hjälp av det. I början av ett läsår, och nu talar jag nog för många lärare, brukar det vara lite turbulent innan man har skapat relationer till eleverna, men när man väl har gjort det har man eleverna i sin hand och kan forma dem.

Hur lång tid tar det?

– Det går fortare ju mer erfarenhet man har. Min första fjärdeklass tog nästan ett läsår, men denna 4:an kanske tog en halv termin, så det har nog med erfarenhet att göra.

Vad är det du gör, hur ser metoden ut?

– Jag vet inte om jag har receptet, men jag tror att det är viktigt att vara en vuxen att lita på, att inte svika, att jag intresserar mig för människan bakom eleven. Det är lätt att se dem som en grupp, men det är ju faktiskt 19 individer i min grupp, och hur ska man få varje individ att klara sig och få med sig så mycket som möjligt? Då måste man först se den eleven, och det är väl där psykologin kommer in; du måste vara intresserad av människor, annars ska man nog inte bli lärare, säger Frida och fortsätter:
– Och detta är viktigt; alla elever vill om de kan, man måste hitta motivationen och ge förutsättningar att kunna.

Flera roller

Frida har en delad tjänst vilket innebär att hon arbetar som undervisande lärare, mentor och språkutvecklare. Det ger en stor variation som hon uppskattar väldigt mycket.
– Jag har fått möjlighet att utvecklas på flera plan: jag arbetar med verksamhetsutveckling, har fått den fantastiska möjligheten att bli förstelärare – och går en utbildning för att bli nyckelperson. Och så får jag arbeta på en helt ny skola, vilket är lyxigt så klart! 
 

"Det råkade bara bli så"

Att hon blev lärare var alltså inget medvetet val, utan ”det råkade bara bli så”. Men tillbakablicken efter fem år visar bara hur rätt hon har hamnat i sitt val av yrke. 
– Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på, men mamma och moster är lärare, så…ok, jag ger det en chans, tänkte jag. Men hade jag vetat det jag vet i dag så hade jag inte tvekat! Jag får vara betydelsefull och ge dem kunskaper för livet. 
 
Frida brinner extra för läs- och skrivutveckling, att lära eleverna läsa och skriva.
– Pennan är ditt vapen och läsförståelsen är ditt vapen, för utan att förstå vad man läser kommer man inte att klara sig så bra i samhället. Att läsa och förstå vad man läser ger människan däremot makten att kunna påverka sitt eget liv; det vill jag skicka med mina elever, avslutar Frida.

 

Senast granskad 2022-06-14 av REBLJU